Pozytywne tendencje w polskim eksporcie artykułów rolno-spożywczych

W okresie dziesięciu miesięcy 2021 r. zaobserwowano wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski. W związku z tym, od stycznia do października 2021 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 138,8 mld zł, czyli o 6,7% więcej niż rok wcześniej.

Pozytywne tendencje w polskim eksporcie artykułów rolno-spożywczych
Zwyżka wywozu była wynikiem znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym po lockdownie w pierwszej połowie roku, rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców, dobrego przygotowania krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz utrzymującego się zapotrzebowania na polskie produkty. Konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych wspierał sprzyjający eksporterom kurs złotego wobec euro. Dobre wyniki wywozu były też efektem gospodarczego odbicia, szczególnie w krajach będących czołowymi partnerami handlowymi Polski.

Wpływ na wyniki sprzedaży zagranicznej uzyskiwane przez krajowych eksporterów w okresie styczeń–październik 2021 r. miały również wysokie ceny żywności na rynku globalnym, mające odzwierciedlenie w rosnącej wartości miesięcznego indeksu cen żywności FAO. W okresie dziesięciu miesięcy 2021 r. średnia wartość indeksu wzrosła z 113,5 pkt w styczniu 2021 r. do 132,8 pkt w październiku, tj. o 19,3 pp. Znaczną dynamiką zwyżkową charakteryzowały się w szczególności ceny nasion roślin oleistych o 46 pp., a także w mniejszym stopniu produktów mięsnych o 14,8 pp., zbóż o 12,1 pp. i produktów mlecznych o 10,2 pp. Jednocześnie import towarów rolno-spożywczych wyniósł 90,9 mld zł i był wyższy o 5,7% niż przed rokiem. Dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z okresem styczeń–październik 2020 r. o 8,8%, osiągając 10,5 mld EUR.
Tagi:
źródło: