Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku i masła

Wzrost produkcji mleka oraz możliwość sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku i masła na zapasy interwencyjne i ich składowania z dopłatą w prywatnych magazynach spowodowały, że w 2016 r. produkcja tych artykułów w Unii Europejskiej była wyższa niż w 2015 r. W Polsce też zwiększono produkcję masła, jednocześnie ograniczono produkcję OMP.

Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku i masła
W Unii Europejskiej producenci w 2017 r. prawdopodobnie ograniczą produkcję OMP, a mleko zostanie przekierowane do wytwarzania artykułów o większym stopniu przetworzenia, m.in. serów. Będzie to wynikiem utrzymującego się obniżonego światowego zapotrzebowania na odtłuszczone mleko w proszku oraz jego znacznych zapasów zgromadzonych w magazynach UE. W ramach zakupów interwencyjnych i prywatnego przechowywania na koniec lutego br. magazynowano 419 tys. ton, a więc 27% średniej rocznej unijnej produkcji OMP z lat 2015–2016. Komisja Europejska szacuje, że w 2017 r. unijna produkcja wyniesie 1,4 mln ton i może być o blisko 11% niższa niż w 2016 r.30
 
Analitycy ARR prognozują, że w 2017 r. w Polsce produkcja odtłuszczonego mleka w proszku może wynieść 145 tys. ton, o 6% mniej niż w 2016 r.
 
Utrzymujący się zwiększony globalny popyt na masło będzie wpływał stymulująco na jego produkcję w UE. Komisja Europejska przewiduje, że w 2017 r. unijni producenci mogą wytworzyć 2,43 mln ton masła, czyli o 1,2% więcej niż w 2016 r.
 
Trendy zwyżkowe w produkcji masła będą notowane też w Polsce. W związku z tym,w 2017 r. krajowa produkcja masła może się ukształtować w granicy 210 tys. ton, tj. o 3% wyższym niż w 2016 r.
 


Tagi:
źródło: