Rynek produktów mleczarskich w Polsce (03.09.2023)

Na rynku krajowym na przełomie sierpnia i września 2023 r. zaobserwowano nieznaczne zmiany cen zbytu monitorowanych produktów mlecznych. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (03.09.2023)
Ceny zbytu artykułów mleczarskich

Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 28.08 – 3.09.2023 r. masło w blokach zbywały po 19,83 zł/kg względem 19,80 zł/kg tydzień wcześniej. Był to poziom cen większy o 1% niż przed miesiącem. Za masło konfekcjonowane otrzymywano 21,12 zł/kg, a zatem więcej o 1% niż w poprzednim notowaniu i o 2% niż miesiąc wcześniej. Masło w blokach było tańsze niż przed rokiem o 38%, a masło konfekcjonowane – o 35%.

Cena zbytu OMP wyniosła 11,00 zł/kg, tj. mniej o 1% niż tydzień wcześniej, ale więcej o 3% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku OMP było o 39% tańsze. Cena PMP ukształtowała się w granicy 16,46 zł/kg, czyli wyższej o 1% niż przed tygodniem i o 3% niż miesiąc wcześniej. W stosunku do notowań sprzed roku cena PMP zmniejszyła się o 31%.

Za ser Edamski w kraju płacono 19,04 zł/kg, a więc więcej o 1% niż tydzień wcześniej, ale mniej o 2% niż przed miesiącem. Cena zbytu sera Gouda wyniosła 20,84 zł/kg, tj. spadek o 1% względem poprzedniego notowania i o 2% wobec miesiąca wcześniej. Cena sera Edamskiego była niższa niż przed rokiem o 19%, a sera Gouda – o 15%.

Ceny artykułów mleczarskich na giełdzie w Chicago

Na giełdzie w Chicago w notowaniu z 1 września 2023 r. cena masła ukształtowała się na poziomie 5 864 USD/t, czyli niższym o 0,4% niż przed tygodniem, ale wyższym o 1,5% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku masło było tańsze o 14%.

Cena odtłuszczonego mleka w proszku wyniosła 2 370 USD/t i była o 2% niższa niż tydzień i miesiąc wcześniej. Za pełne mleko w proszku uzyskiwano 4 189 USD/t, czyli więcej o 2% niż przed tygodniem i o 4% niż miesiąc wcześniej. W stosunku do notowań sprzed roku OMP było tańsze o 31%, a PMP – o 18%.

Cena sera Cheddar w ciągu tygodnia wzrosła o 0,3% do 4 299 USD/t. Notowany poziom cen był niższy o 1% niż przed miesiącem, ale o 10,5% wyższy niż rok wcześniej.


Tagi:
źródło: