W 2015 r. polski eksport jogurtów, kefirów, napojów mlecznych spadł o 8% do 101 tys. ton

Eksport jogurtów, kefirów, napojów mlecznych itp. wyrobów osiągnął w 2015 roku poziom 101,2 tys. ton i był on mniejszy od wysyłki z 2014 r. o 8,2%. Z kolei w ujęciu wartościowym zaobserwowano 16% spadek do 111 mln EUR - podaje FAMMU/FAPA.

W 2015 r. polski eksport jogurtów, kefirów, napojów mlecznych spadł o 8% do 101 tys. ton

Eksport jogurtów, kefirów, napojów mlecznych z Polski

W odniesieniu do wywozu samych jogurtów nastąpiła 12,2% obniżka wartości dostaw do 58,2 mln EUR, a w eksporcie pozostałych artykułów objętych kodem PCN 0403 nastąpiła niemal 20% obniżka wartości wywozu. W związku z tym, rola jogurtów w całej podgrupie w ujęciu wartościowym wzrosła, a ich udział zwiększył się z 50,1% w 2014 roku do 52,4% w roku minionym. Jednakże w każdym miesiącu wywóz był niższy niż 2014 roku i tylko w styczniu i marcu przewyższał wysyłkę z 2013 roku.
 
Do państw członkowskich UE trafiło 96,2% jogurtów, napojów mlecznych i deserów wyeksportowanych w 2015 roku za granicę. Głównym odbiorcą produktów z tej podgrupy była Wielka Brytania – przy 35% wzroście ilości do 31,3 tys. ton odnotowano tu 32% zwyżkę wartości do 15,7 mln EUR. Dało to Wielkiej Brytanii 14% udział w wartości danej wysyłki z Polski.Tagi:
źródło: