Spadek importu cukru

W sezonie 2016/2017 do UE zaimportowano w sumie 2,5 mln ton cukru, a więc o 17% mniej niż w sezonie 2015/2016.

Spadek importu cukru
Najwięcej cukru przywieziono z krajów objętych porozumieniami EPA5 i EBA6 – 52% - 1,3 mln ton, a także z państw Ameryki Łacińskiej – Kolumbii i Peru – 10% - 259 tys. ton, Brazylii – 7% - 170 tys. ton, z krajów bałkańskich – 7% - 164 tys. ton.
 
W czasie pierwszych trzech miesięcy sezonu 2017/2018 do UE sprowadzono 0,4 mln ton cukru. Najwięcej cukru zakupiła Wielka Brytania - 34% wolumenu unijnego importu, Włochy - 21%, Hiszpania - 15% oraz Portugalia - 10%.
 
Unijny eksport cukru w sezonie 2016/2017 wyniósł 1,3 mln ton. Głównym odbiorcą cukru z UE był Izrael – 16% wolumenu eksportu i 207 tys. ton, Egipt – 10% i 135 tys. ton, Szwajcaria – 6% i 80 tys. ton, Norwegia – 6% i 77 tys. ton oraz Liban – 5% i 72 tys. ton.
 
Od początku sezonu 2017/2018, z uwagi na zwiększoną podaż cukru z produkcji, z UE wywieziono ponad 1,4 mln ton cukru, a zatem o 1 mln ton więcej niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: