Stwierdzenie bakterii Listeria monocytogenes w kiełbasie śląskiej z szynki ekstra!

W kiełbasie śląskiej z szynki ekstra stwierdzono stwierdzono obecność bakterii Listeria monocytogenes.

Stwierdzenie bakterii Listeria monocytogenes w kiełbasie śląskiej z szynki ekstra!
Zagrożenie:
 
Bakterie Listeria monocytogenes wykryto w jednej z pięciu próbek produktu badanych w ramach urzędowej kontroli Inspekcji Weterynaryjnej.
 
Szczegóły dotyczące produktów:
  • Produkt: Kiełbasa śląska z szynki ekstra
  • Producent: Zakłady Mięsne „OLEWNIK-BIS” Sp. z o.o. Świerczynek 10A, 09-210 Drobin, weterynaryjny numer identyfikacyjny: 14190303.
  • Oznaczenie partii produkcyjnej: 04128
  • Termin przydatności do spożycia: 15.07.2018
Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
 
Zakłady Mięsne „OLEWNIK-BIS” Sp. z o.o. rozpoczęły proces wycofywania kwestionowanej partii produktu. Proces ten jest nadzorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 
Zgodnie z przepisami prawa żywnościowego Zakłady Mięsne „OLEWNIK-BIS” Sp. z o.o. poinformowały konsumentów o wycofaniu produktu i możliwości jego zwrotu do miejsca zakupu. Informacje na ten temat zostały zamieszczone na stronie internetowej producenta: http://olewnik.com.pl/
 
Zalecenia dla konsumentów:
 
Nie należy spożywać kiełbasy o numerze partii wskazanej w komunikacie, szczególnie na surowo, z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia.


Tagi:
źródło: