| Autor: mikolaj

UE: Ukraina i Indonezja wyłączone z preferencji taryfowych GSP dla olejów

Komisja Europejska rozporządzeniem wykonawczym UE/330/2016 z dnia 8 marca br. (L62/9) zawiesiła preferencje taryfowe dla niektórych krajów korzystających z systemu GSP w odniesieniu do określonych sekcji tego systemu zgodnie z rozporządzeniem UE/978/2012 (z 25 X 2012) wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych na okres lat 2017-2019.

UE: Ukraina i Indonezja wyłączone z preferencji taryfowych GSP dla olejów
Jak przypomina FAMMU/FAPA, celem unijnego Ogólnego Systemu Preferencji Taryfowych (GSP UE) jest udzielanie przez UE preferencji celnych krajom rozwijającym się (DEV) oraz najmniej rozwiniętym (LDC) zgodnie z zasadą ”rozwój poprzez handel”.

System ten ma w swoim założeniu wspierać zwalczanie ubóstwa w krajach rozwijających się czy najuboższych oraz promować ich zrównoważony rozwój. Preferencje celne w ramach GSP nie są wzajemne. W załączniku wymieniono wyłączenia z preferencji dla Ukrainy i Indonezji: dla sekcję S-3: oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne.


Tagi:
źródło: