Unijny handel masłem

Unia Europejska, po Indiach, zajmuje drugą pozycję w światowym rankingu największych producentów masła. Jednocześnie UE, po Nowej Zelandii, należy do grona głównych eksporterów tego tłuszczu.

Unijny handel masłem
W pierwszym kwartale 2022 r. unijny wywóz masła utrzymywał się na poziomie mniejszym niż przed rokiem. Z danych KE wynika, że w okresie styczeń–marzec 2022 r., poza obszar celny UE-27, wysłano 43 tys. ton masła, czyli o 5% mniej niż w analogicznym okresie 2021 r.

Głównymi odbiorcami masła z UE-27 w pierwszym kwartale 2022 r. były: USA - 7,5 tys. ton, Chiny - 3,9 tys. ton, Korea Południowa - 3,2 tys. ton, Indonezja - 2,4 tys. ton i Arabia Saudyjska - 2,2 tys. ton.


Tagi:
źródło: