Zagraniczne ceny sera Cheddar

W Stanach Zjednoczonych cena sera Cheddar osiągnęła poziom 4 012 USD/t i była niższa o 1% niż tydzień wcześniej oraz o 5% niż w lipcu.

Zagraniczne ceny sera Cheddar
W porównaniu z cenami sprzed roku, ser Cheddar był o 7,5% droższy.

W połowie sierpnia na GDT cena sera Cheddar ukształtowała się w granicy 5 005 USD/t i była większa o 4% niż w poprzednim notowaniu i niż miesiąc wcześniej oraz o 20% wyższa niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: