| Autor: redakcja1

Ceny jabłek w UE znacznie wyższe niż przed rokiem

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, w Unii Europejskiej od początku sezonu 2017/2018 utrzymują się wysokie ceny jabłek.

Ceny jabłek w UE znacznie wyższe niż przed rokiem
Są one wynikiem niskich zbiorów, ocenianych przez WAPA (The World Apple and Pear Association) na 9,3 mln t, a więc mniejszych o 21% w odniesieniu do sezonu poprzedniego i o 23% w porównaniu do średniej z wcześniejszych 3 sezonów.
 
W krajach należących do czołówki największych producentów jabłek w UE, a więc w Polsce, Włoszech, Francji oraz Niemczech, w grudniu 2017 r. cena tych owoców osiągnęła poziom 77 eurocentów/kg. Oznacza to, że była o 40% większa od średniej ceny odnotowanej w tym miesiącu w ostatnich 5 latach.
 
Pośród analizowanych krajów najmniejszej ceny jabłek odnotowano w Polsce. Według KE, wyniosły one 38 eurocentów/kg i były o 52% wyższe w stosunku do średniej dla grudnia z ostatnich 5 lat. We Włoszech za jabłka oferowano 87 eurocentów/kg, tj. o 23% więcej w porównaniu do średniej. Najwięcej jabłka kosztowały w Niemczech - 91 eurocentów/kg, co oznacza, że były aż o 116% wyższe względem okresu referencyjnego.


Tagi:
źródło: