| Autor: redakcja1

UE największym dostawcą jabłek na świecie

W ostatnim dziesięcioleciu globalny wywóz jabłek minimalnie wzrósł. O ile jeszcze w latach 2005-2010 rósł dość dynamicznie, zwiększając się o 20 proc. do 8,5 mln t, o tyle w kolejnych 4 latach zaobserwowano już zniżki w kontyngencie handlu - zauważa Bank BGŻ BNP Paribas.

UE największym dostawcą jabłek na świecie

Eksport jabłek

W 2014 r. światowy eksport jabłek wyniósł 7,5 mln t i był o 6 proc. większy niż w 2005 r. Ocenia się, że aktualnie przedmiotem handlu jest 10-12 proc. globalnej produkcji jabłek i udział ten pozostaje relatywnie stabilny od kilkunastu lat.

Największym światowym dostawcą jabłek jest UE. W latach 2005-2014 wywóz z Unii wzrósł z 2,9 do 3,5 mln t rocznie, dzięki czemu udział tej grupy krajów w globalnym handlu zwiększył się z 41 proc. do 47 proc. Tym samym wyższy był udział eksportu w zagospodarowaniu unijnej produkcji jabłek. Od lat liderami unijnego wywozu jabłek są Polska, Włochy oraz Francja, przy czym pośród tych trzech krajów największe wahania w wolumenie wysyłki w poszczególnych latach notowano w Polsce.

Drugą grupę czołowych globalnych dostawców jabłek stanowią kraje azjatyckie, które odpowiadają za 15-20 proc. światowej sprzedaży jabłek. Wśród nich wyróżniają się Chiny, będące liderem w azjatyckim wywozie. Wysyłka jabłek z Państwa Środka w omawianym czasie kształtował się w granicy 800-1200 tys. t. Jednocześnie szybko zwiększały się zbiory jabłek w tym kraju, które przeznaczane były na chłonny rynek wewnętrzny. Tym samym udział eksportu jabłek w chińskiej produkcji malał.

Trzecim największym globalnym eksporterem jabłek są kraje południowoamerykańskie, a wśród nich Chile, Argentyna i Brazylia. Ocenia się, że Ameryka Południowa odpowiada za 12-15 proc. światowej sprzedaży jabłek.Tagi:
źródło: