| Autor: redakcja1

Produkcja jabłek w UE w 2018 r.

Na posiedzeniu grupy ekspertów ds. rynku jabłek i gruszek w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej poinformowano, że w Unii Europejskiej w 2018 r w sumie wyprodukowano 13,11 mln jabłek, co oznacza 41,7% zwyżki produkcji w skali roku oraz 15,2% w odniesieniu do średniej 5-letniej.

Produkcja jabłek w UE w 2018 r.
W 2018 r. w porównaniu do roku 2017Z znaczący wzrost produkcji jabłek zaobserwowała większość krajów UE, gdyż należy pamiętać że z powodu wiosennych przymrozków rok 2017 charakteryzował się mniejszymi od średnich zbiorami jabłek w Europie. W 2018 r. jedynie w Hiszpanii, Portugalii, na Łotwie i na Słowacji odnotowano obniżkę produkcji odpowiednio o 1,5%, 15%, 25% i 12%.
 
Zgodnie z przedstawionymi danymi, w Polsce w bieżącym roku wyprodukowano ponad 4,81 mln t jabłek, co stanowiło prawie 37% łącznej unijnej produkcji jabłek w tym sezonie i stanowi 8 p.p. zwyżki udziału w unijnej produkcji względem roku poprzedniego. Taki wolumen oznacza 80-proc. zwyżkę produkcji w Polsce oraz 37-proc. wzrost produkcji jabłek względem średniej 5-letniej. Wartości te potwierdzają i umacniają pierwsze miejsce Polski jako producenta jabłek w UE.
 
Na drugim miejscu w zestawieniu krajów z największą produkcją jabłek, znalazły się Włochy z 2,23 mln ton produkcji w 2018 r., co oznacza 31,3-proc. zwiększenie się kontyngentu jabłek i 3,2% wzrost w odniesieniu do średniej 5-niej oraz 17% udział w unijnej produkcji jabłek.
 
Francja, z wolumenem produkcji w granicy 1,47 mln t jabłek, utrzymała trzecie miejsce, z udziałem na poziomie 11,3% w całej produkcji jabłek w UE, ale w 2018 r. wzrost kontyngentu jabłek był minimalny i wyniósł 3,7%. Za to w stosunku do średniej 5-letniej, w 2018 r. nastąpiła 3,2-proc. obniżka produkcji jabłek we Francji.
 
Jak wynika z danych, Niemcy prawie wrócili do poziomu produkcji z 2016 r., a więc wyprodukowali 0,93 mln t jabłek, co daje 56% wzrost produkcji jabłek w ujęciu i 3,25% wzrost w porównaniu do średniej 5-letniej oraz 7% udział w całej produkcji unijnej tych owoców. Po trzech latach mniejszych wolumenów, produkcja jabłek na Węgrzech osiągnęła poziom 0,78 mln t, co oznacza 47,5% zwyżkę w skali roku i 28% w stosunku do średniej 5-letniej, gwarantując Węgrom 7% udział w produkcji jabłek w UE. W Hiszpanii mimo obniżki produkcji o 1,5% oraz o 2,5% wobec średniej 5-letniej, w 2018 r. wyprodukowano 424 tys. t jabłek, co stanowiło 3,6% całej unijnej produkcji i daje Hiszpanom pozycje szóstego producenta jabłek w UE. W Rumuni w 2018 r odnotować można bardzo dużą dynamikę wzrostu produkcji jabłek o 84% do 424 tys. t, a zatem o 27% więcej niż wskazuje średnia 5-letnia.


Tagi:
źródło: