Instytuty badawcze z nagrodami

W piątek, 27 dnia czerwca br. podsekretarz stanu Krystyna Gurbiel spotkała się z przedstawicielami zespołów badawczych, które otrzymały nagrody i wyróżnienia za najciekawsze prace wdrożeniowe w 2013 r.

Instytuty badawcze z nagrodami

W spotkaniu udział wzięli także członkowie kierownictwa instytutów badawczych oraz przedstawiciele departamentów merytorycznych MRiRW, które uczestniczyły w opiniowaniu nagrodzonych prac. Dyrektorzy instytutów, z których pochodziły nagrodzone prace otrzymali pamiątkowe statuetki, a wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni okolicznościowe dyplomy. Podczas spotkania autorzy nagrodzonych prac badawczych zaprezentowali główne efekty wdrożeniowe zrealizowanych projektów.

Nagrody pieniężne za 2013 rok otrzymało 9 zespołów badawczych, w tym po dwa zespoły badawcze z Instytutu Nawożenia Uprawy i Gleboznawstwa – PIB, Instytutu Rybactwa Śródlądowego i Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB oraz po jednym zespole badawczym z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Instytutu Ogrodnictwa i Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Ponadto 2 prace zostały wyróżnione, jedna z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego oraz z Instytutu Zootechniki – PIB.


Spotkanie było dobrą okazją do zachęcenia środowiska naukowego do większej aktywności i składania wniosków w przyszłym konkursie oraz przypomnienia, że 30 czerwca mija termin składania wniosków na rok 2014. Przekazano także informację na temat przygotowań i warunków uczestnictwa w konkursie planowanym do realizacji w ramach programu BIOSTRATEG.
 

Nagrody pieniężne
 

1. Zespół autorski: prof. dr Apoloniusz Berbeć, dr Anna Trojak Goluch
Temat: „Wyhodowanie i wdrożenie do produkcji odmian mieszańcowych tytoniu Virginia odpornych na czarną zgniliznę korzeni”
Zgłaszający: dyrektor prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB.
2. Zespół autorski: dr inż. Bożena Smreczek, dr inż. Jan Jadczyszyn, dr inż. Jacek Niedźwiecki, prof. dr hab. Henryk Terelak
Temat: „Opracowanie nowej tabeli klas gruntów”
Zgłaszający: dyrektor prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB.
3. Zespół autorski: prof. dr hab. Ryszard Kolman, dr hab. Mirosław Szczepkowski, prof. IRŚ, dr Bożena Szczepkowska
Temat: „Opracowanie i wdrożenie do praktyki rybackiej kompleksowej technologii chowu ryb jesiotrowatych oraz tworzenia stad samiczych w celu produkcji kawioru”
Zgłaszający: dyrektor prof. dr hab. Bogusław Zdanowski, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza.
4. Zespół autorski: dr inż. Marek Jan Łuczyński, dr inż. Andrzej Szczerbowski, dr inż. Maciej Szkudlarek
Temat: „Opracowanie koncepcji, skonstruowanie i udostępnienie praktyce rybackiej mobilnych zestawów wylęgarniczo - podchowowych”
Zgłaszający: dyrektor prof. dr hab. Bogusław Zdanowski, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza.

Czytaj dalej na następnej stronie...

Tagi:
lek. wet. Krzysztof Kwit + mgr inż. Katarzyna Zagibajło + dr Dariusz Lisiak + prof. dr hab. Iwona Markowska – Daniel + dr inż. Andrzej Szczerbowski + mgr inż. Marta Kupryś – Caruk + r inż. Krystyna Zielińska + Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego + dr inż. Jacek Niedźwiecki + prof. dr hab. Zygmunt Pejsak + Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego + dr Tadeusz Blicharski + dr hab. Anna Kozubska – Sobocińska + dr inż. Jolanta Szymczak + prof. dr hab. inż. Andrzej Borys + lek. wet. Jowita Samanta Niczyporuk + mgr inż. Krzysztof Powałowski + dr Piotr Janiszewski + mgr Teresa Piętka + dr hab. Krzysztof Niemczuk + dr hab. Wojciech Kozdruń + mgr inż. Joanna Kazimierczuk + prof. dr hab. Elżbieta Samorek – Salamonowicz + mgr Piotr Sikorski + mgr inż. Łukasz Wypych + dr Artur Miszczak + dr Anna Trojak Goluch + dr inż. Marek Jan Łuczyński + dr Bożena Szczepkowska + dr Krzysztof Michalski + dr hab. inż. Krystyna Stecka + mgr Krystyna Krótka + dr Grzegorz Woźniakowski + dr hab. Karol Borzuta + dr n. wet. Małgorzata Pomorska – Mól + prof. dr hab. Jan Krzymański + dr inż. Antoni Miecznikowski + prof. IRŚ + prof. dr hab. Ryszard Kolman + dr inż. Maciej Szkudlarek + prof. dr hab. Bogusław Zdanowski + lek. wet. Karolina Tarasiuk + dr hab. Mirosław Szczepkowski + Instytut Zootechniki – PIB + prof. dr hab. Henryk Terelak + dr inż. Jan Jadczyszyn + mgr inż. Joanna Kicińska + prof. dr hab. Barbara Reiduch + mgr inż. Agata Fabiszewska + Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB + Instytut Ogrodnictwa + MRiRW + Instytut Nawożenia Uprawy i Gleboznawstwa – PIB + Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB + Instytut Rybactwa Śródlądowego + nagrody + instytuty badawcze + Krystyna Gurbiel +
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!