Nagrody i wyróżnienia MRiRW za najciekawsze prace wdrożeniowe w 2014 r.

Podsekretarz stanu Zofia Szalczyk spotkała się z przedstawicielami zespołów badawczych, które otrzymały nagrody i wyróżnienia za najciekawsze prace wdrożeniowe w 2014 roku.

Nagrody i wyróżnienia MRiRW za najciekawsze prace wdrożeniowe w 2014 r.

Nagrody i wyróżnienia MRiRW za najciekawsze prace wdrożeniowe w 2014 r.

Dyrektorzy jednostek naukowych, z których pochodziły nagrodzone prace otrzymali pamiątkowe statuetki, a wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni okolicznościowe dyplomy. Podczas spotkania autorzy nagrodzonych prac badawczych zaprezentowali cele i główne efekty wdrożeniowe zrealizowanych projektów.

Nagrody pieniężne za 2014 rok otrzymało 6 zespołów badawczych, w tym dwa zespoły badawcze z Instytutu Ogrodnictwa oraz po jednym zespole z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB i Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB. Ponadto 4 prace zostały uhonorowane wyróżnieniami, w tym dwie z Instytutu Ogrodnictwa oraz jednej z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB i Instytutu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk.


Spotkanie było dobrą okazją do zachęcenia środowiska naukowego do większej aktywności i składania wniosków w przyszłym konkursie oraz przypomnienia, że 30 czerwca mija termin składania wniosków na rok 2015. Podsekretarz stanu Zofia Szalczyk poinformowała uczestników spotkania o możliwości włączenia się jednostek naukowych w realizację zadań w ramach nowego PROW na lata 2014-2020, w szczególności w działaniach dotyczących transferu wiedzy i innowacji oraz wdrażania projektów innowacyjnych. Na zakończenie spotkania Zofia Szalczyk zapowiedziała, że w bieżącym roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbędzie się cykl konferencji, na których poszczególne instytuty badawcze resortu rolnictwa będę mogły zaprezentować najciekawsze wyniki badań oraz ofertę wdrożeniową szerokiemu gronu odbiorców.

W uznaniu dla wybitnych osiągnięć we wdrażaniu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwa, przynoszących wymierne efekty ekonomiczne i społeczne, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał, w 2014 roku, 6 nagród pieniężnych i 4 wyróżnienia zespołom autorskim wymienionym poniżej.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: