Nagrody i wyróżnienia MRiRW za najciekawsze prace wdrożeniowe w 2014 r.

Podsekretarz stanu Zofia Szalczyk spotkała się z przedstawicielami zespołów badawczych, które otrzymały nagrody i wyróżnienia za najciekawsze prace wdrożeniowe w 2014 roku.

Nagrody i wyróżnienia MRiRW za najciekawsze prace wdrożeniowe w 2014 r.

Nagrody i wyróżnienia MRiRW za najciekawsze prace wdrożeniowe w 2014 r.

Dyrektorzy jednostek naukowych, z których pochodziły nagrodzone prace otrzymali pamiątkowe statuetki, a wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni okolicznościowe dyplomy. Podczas spotkania autorzy nagrodzonych prac badawczych zaprezentowali cele i główne efekty wdrożeniowe zrealizowanych projektów.

Nagrody pieniężne za 2014 rok otrzymało 6 zespołów badawczych, w tym dwa zespoły badawcze z Instytutu Ogrodnictwa oraz po jednym zespole z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB i Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB. Ponadto 4 prace zostały uhonorowane wyróżnieniami, w tym dwie z Instytutu Ogrodnictwa oraz jednej z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB i Instytutu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk.


Spotkanie było dobrą okazją do zachęcenia środowiska naukowego do większej aktywności i składania wniosków w przyszłym konkursie oraz przypomnienia, że 30 czerwca mija termin składania wniosków na rok 2015. Podsekretarz stanu Zofia Szalczyk poinformowała uczestników spotkania o możliwości włączenia się jednostek naukowych w realizację zadań w ramach nowego PROW na lata 2014-2020, w szczególności w działaniach dotyczących transferu wiedzy i innowacji oraz wdrażania projektów innowacyjnych. Na zakończenie spotkania Zofia Szalczyk zapowiedziała, że w bieżącym roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbędzie się cykl konferencji, na których poszczególne instytuty badawcze resortu rolnictwa będę mogły zaprezentować najciekawsze wyniki badań oraz ofertę wdrożeniową szerokiemu gronu odbiorców.

W uznaniu dla wybitnych osiągnięć we wdrażaniu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwa, przynoszących wymierne efekty ekonomiczne i społeczne, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał, w 2014 roku, 6 nagród pieniężnych i 4 wyróżnienia zespołom autorskim wymienionym poniżej.

Czytaj dalej na następnej stronie...

Tagi:
prace wdrożeniowe + dr Anna Linkiewicz + mgr Mikołaj Borański + dr Hanna Bryk + mgr inż. Michał Sikora + dr hab. Magdalena Larska + dr Agata Nowakowska + mgr inż. Aleksandra Kuta + dr hab. Beata Meszka + dr inż. Kinga Dziurka + dr inż. Zygmunt Nita + dr hab. Stanisław Pluta + dr Alicja Maciesiak + dr Anna Lisek + dr Jerzy Kopiński + mgr inż. Joanna Maj-Paluch + dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk + dr hab. Lidia Paszt Sas + mgr Katarzyna Grelewska-Nowotko + dr Sławomir Sowa + prof. dr hab. Jan Franciszek Żmudziński + dr Krzysztof Jończyk + mgr Magdalena Żurawska-Zajfert + nagrody + dr Beata Sumorok + mgr Magdalena Stachnik + Paweł Trzciński + dr hab. Jerzy Lisek + tech. Agnieszka Sandomierska + inż. Krystyna Werwińska + mgr Jarosław Nowosielski + dr Lech Boros + prof. dr hab. Małgorzata Korbin + dr hab. Izabela Marcińska + Zofia Szalczyk + mgr Jolanta Kubik + prof. dr hab. Piotr Sobiczewski + dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza + dr inż. Mariusz Kosmowski + mgr Sławomir Głuszek + dr hab. inż. Edyta Skrzypek + prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło + dr hab. Barbara Łabanowska + mgr Mateusz Frąc + dr Jarosław Stalenga + prof. Zbigniew Laudański + dr inż. Bogusław Pawlikowski + dr n. wet. Marek Matras + mgr Michał Przybył + dr inż. Agnieszka Masny + dr hab. Mirosław Paweł Polak + prof. dr hab. Jan Kuś + prof. Janusz Zimny + mgr inż. Wiktor Kołodziejski + dr Dariusz Teper + MRiRW + prof. dr hab. Edward Żurawicz + prof. dr hab. Stefan Martyniuk + mgr Ewelina Żmijewska + dr Zofia Płuciennik + dr inż. Olga Szulecka + prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun + mgr inż. Edyta Derkowska + mgr inż. Ewa Borzym + dr inż. Mariusz Lewandowski +
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!