| Autor: redakcja1

Spadek cen trzody chlewnej

W 2018 r. ceny trzody wykazują trend zniżkowy, powodowaną wzrostem ubojów.

Spadek cen trzody chlewnej
W I półroczu 2018 r. cena trzody klasy E w UE-28 wyniosła 142,42 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w Polsce 140,88 EUR/100 kg. W odniesieniu do cen z I półrocza 2017 r. ceny w UE-28 były niższe o 12,9% niż rok wcześniej, a w Polsce o 13,4%.
 
Wysoka roczna stopa spadku cen utrzymała się również w III kwartale 2018. Cena trzody klasy E wyniosła w UE-28 146,78 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w Polsce 145,22 EUR/100 kg. W porównaniu do cen z III kwartału 2017 r. ceny w UE-28 były niższe o 13,4%, a w Polsce o 14,1%.
 
Ceny skupu trzody w Polsce wyrażone w złotych wyniosły w I półroczu 2018 r. 4,46 zł/kg, a w III kwartale 4,73 zł/kg i w porównaniu do tych samych okresów sprzed roku było mniejsze o odpowiednio 14,1% i 10,6%. Nieco wyższy w I półroczu spadek ceny wyrażonej w złotych niż ceny wyrażonej w euro wynikał z aprecjacji złotego wobec euro w skali roku.
 
Natomiast mniejszy spadek w III kwartale był wynikiem rocznej deprecjacji złotego. Komisja Europejska prognozuje, że roczny wzrost ubojów trzody w IV kwartale będzie nieco niższy niż w III kwartale.
 
W IV kwartale uboje te mogą zwiększyć się o 1,5%. W krótkookresowej prognozie, Komisja Europejska przewidywała również, że w 2018 r. produkcja trzody w UE-28 wzrośnie w skali roku o 360 tys. t, a eksport o 64 tys. t. Wzrost wysyłki zaabsorbuje więc tylko 18% zwyżki produkcji, co będzie skutkowało obniżką cen.


Tagi:
źródło: