Trzoda chlewna

 • 2021-10-27

  Nawet 100 tys. zł można uzyskać na ochronę gospodarstwa przed ASF

  Rolnicy, którzy chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF będą mogli otrzymać pomoc finansową w wysokości do 100 tys. zł.

 • 2021-09-01

  "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w obszarze rozwój produkcji prosiąt

  Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt.

 • 2021-12-01

  Ceny skupu świń rzeźnych (21.11.2021)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 14 do 21 listopada br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce spadły ceny półtusz wieprzowych większości klas.

 • 2021-11-26

  Eksport polskich produktów wieprzowych

  Polska, pod względem sprzedanego w pierwszym półroczu 2021 r. wolumenu, była szóstym eksporterem produktów wieprzowych poza obszar celny UE.

 • 2021-11-25

  Unijny eksport wieprzowiny

  Od początku 2021 r. unijny wywóz produktów wieprzowych do krajów trzecich utrzymuje się na wysokim poziomie, pomimo wykrycia ognisk ASF na terenie Niemiec, największego unijnego eksportera wieprzowiny na rynki krajów pozaunijnych.

 • 2021-11-25

  Ceny skupu świń rzeźnych (14.11.2021)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 7 do 14 listopada br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce spadły ceny półtusz wieprzowych większości klas.

 • 2021-11-24

  120-121 ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

  Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z PIWet - PIB Puławy, Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 120-121 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

 • 2021-11-24

  Jakość handlowa mięsa wieprzowego w 2021 r.

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej mięsa wieprzowego w elementach bez opakowania w 49 sklepach.

 • 2021-11-23

  Rrozporządzenie zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 - regionalizacja ASF

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o publikacji rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 2021/2024 z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605.

 • 2021-11-19

  Ceny skupu świń rzeźnych (07.11.2021)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 31 października do 7 listopada br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce spadły ceny półtusz wieprzowych wszystkich klas.

 • 2021-11-19

  Plan bezpieczeństwa biologicznego (PBB) w gospodarstwach zlokalizowanych w obszarach objętych ograniczeniami II i III

  Główny Lekarz Weterynarii informuje, że hodowcy świń, którzy zamierzają przemieszczać świnie z gospodarstw położonych na obszarach objętych ograniczeniami II i III poza obszary objęte ograniczeniami określone w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji 2021/605 są zobligowani do posiadania do dnia 30 listopada 2021 r. dokumentu pt.: Plan bezpieczeństwa biologicznego...

 • 2021-11-12

  Ceny świń rzeźnych w Unii Europejskiej

  Na rynku wewnętrznym UE ceny żywca wieprzowego w pierwszym półroczu 2021 r. wykazywały zwyżkę w wyniku m.in. utrzymującego się wysokiego popytu importowego na unijną wieprzowinę ze strony krajów azjatyckich.

 • 2021-11-12

  Krajowe ceny zbytu półtusz wieprzowych

  Na rynku krajowym w pierwszym kwartale 2021 r. utrzymywała się zwyżka cen zbytu półtusz wieprzowych, która uległ wyhamowaniu w kwietniu.