Trzoda chlewna

 • 2020-02-26

  Spadek światowej produkcji wieprzowiny

  Jak wynika z danych USDA globalna produkcja wieprzowiny w 2019 r. prawdopodobnie wyniosła 106 mln ton, a więc to mniej o 6% niż rok wcześniej.

 • 2020-02-26

  Spadek eksportu wieprzowiny

  W 2019 r. niższa krajowa podaż wieprzowiny oraz brak możliwości sprzedaży tego asortymentu z powodu ASF na rynki nieuznające regionalizacji, np. na rynek chiński, japoński i południowokoreański przyczyniły się do spadku wysyłki produktów wieprzowych z Polski.

 • 2020-02-21

  Handel zagraniczny wieprzowiną

  W 2019 r. wysyłka żywca, mięsa oraz przetworów i tłuszczów wieprzowych wyniosła 744 tys. ton, a więc to mniej o 9% niż w roku 2018.

 • 2020-02-19

  Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF

  Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.

 • 2020-02-17

  Od mobilnych mieszalni pasz po stacjonarne

  Zarówno stacjonarna jak i mobilną technika do produkcji pasz została zaprezentowana przez Plottnik AgroConsulting.

 • 2020-02-06

  Ceny świń rzeźnych w Unii Europejskiej

  Zwiększenie się zapotrzebowania na wieprzowinę ze strony Chin i innych krajów azjatyckich oraz obniżka ubojów trzody chlewnej w Unii Europejskiej skutkuje zwyżką cen skupu żywca wieprzowego.

 • 2020-02-05

  Pogłowie świń według stanu w grudniu 2019 r.

  Jak wynika ze wstępnych danych pogłowie świń w grudniu 2019 r. liczyło 11 215,5 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku zwyżkę o 1,7%. Wzrost pogłowia wystąpił we wszystkich grupach świń. Największy był w grupie warchlaków o 3,4%.

 • 2020-02-03

  Brak pomocy dla małych hodowców trzody chlewnej (do 50 szt.) na inwestycje chroniące przed ASF

  Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o uwzględnienie małych hodowców trzody chlewnej (tj. do 50 szt w stadzie) i umożliwienie im skorzystania z pomocy finansowej na inwestycje chroniące gospodarstwo przed ASF.

 • 2020-01-31

  Ceny prosiąt w Unii Europejskiej

  W Unii Europejskiej od listopada 2018 r. do czerwca 2019 r. utrzymywała się zwyżka cen prosiąt. W okresie letnim (lipiec–sierpień) prosięta potaniały, a od września minionego roku notowany był ponowny ich wzrost.

 • 2020-01-31

  Procedury dotyczące wydawania wyników badań na ASF

  Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Nr 2019/609/UE z dnia 11 kwietnia 2019r. skrócony został termin ważności badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) z 15 do 7 dni licząc od daty pobrania próbek do daty wysyłki świń.

 • 2020-01-30

  Ceny prosiąt na krajowych targowiskach

  Poprawa rentowności tuczu trzody chlewnej spowodowała, że w minionym roku ceny prosiąt na krajowych targowiskach były większe niż przed rokiem.

 • 2020-01-23

  Krajowe ceny skupu trzody chlewnej

  W Polsce od lutego 2019 r. notowana była zwyżka cen skupu trzody chlewnej, a od kwietnia kształtowały się one w granicy sporo większej niż przed rokiem.