Trzoda chlewna

 • 2021-07-22

  21-24 ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń nr 21-24 w 2021 r., na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych w dniach 13-14 lipca br. z PIWet - PIB Puławy.

 • 2021-07-21

  Program odbudowy gospodarstw, które ucierpiały wskutek ASF – plan na przyszłość, a nie tylko doraźna pomoc

  O strategii programu odbudowy gospodarstw po ASF mówili dziś podczas specjalnej konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda oraz główny lekarz weterynarii Mirosław Welz.

 • 2021-07-20

  Program odbudowy gospodarstw po ASF

  W ramach programu wdrażane będą nowe oraz zmodyfikowane istniejące już instrumenty wsparcia finansowego w celu utrzymania lub odbudowy produkcji zwierzęcej w zakresie chowu i hodowli świń. Zgodnie z decyzją Ministra Grzegorza Pudy program ma zawierać również zmiany, które efektywniej wesprą odbudowę małych i średnich gospodarstw.

 • 2021-07-16

  Krajowe ceny zbytu półtusz wieprzowych

  Na rynku krajowym w pierwszym kwartale 2021 r. utrzymywał się wzrost cen zbytu półtusz wieprzowych, który uległ wyhamowaniu w kwietniu.

 • 2021-07-15

  Krajowe ceny skupu trzody chlewnej

  W pierwszym kwartale 2021 r. na rynku krajowym ceny zakupu trzody chlewnej wykazywały dynamiczny wzrost.

 • 2021-07-13

  17-20 ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń nr 17-20 w 2021 r., na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych w dniach 9-10 lipca br. z PIWet - PIB Puławy.

 • 2021-07-12

  13-16 ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń nr 13-16 w 2021 r., na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych w dniach 6-8 lipca br. z PIWet - PIB Puławy.

 • 2021-07-12

  Ceny skupu świń rzeźnych (04.07.2021)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 27 czerwca do 4 lipca br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce spadły ceny półtusz wieprzowych wszystkich klas.

 • 2021-07-08

  Ceny skupu świń rzeźnych (27.06.2021)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 20 do 27 czerwca br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce spadły ceny półtusz wieprzowych wszystkich klas.

 • 2021-07-08

  12 ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń nr 12 w 2021 r., na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 02.07.2021. otrzymanych z PIWet - PIB Puławy.

 • 2021-07-07

  Handel wieprzowiną Unii Europejskiej z krajami trzecimi

  Od początku 2021 r. unijny eksport produktów wieprzowych do krajów trzecich utrzymuje się na wysokim poziomie, pomimo wykrycia ognisk ASF u świń na terenie Niemiec będących największym dostawca tych produktów do krajów trzecich.

 • 2021-07-05

  9-11 ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń nr 9-11 w 2021 r., na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 30.06.2021. otrzymanych z PIWet - PIB Puławy.

 • 2021-07-01

  Ceny skupu świń rzeźnych (20.06.2021)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 13 do 20 czerwca br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce spadły ceny półtusz wieprzowych większości klas.