WIR: Na znacznych obszarach woj. wielkopolskiego obserwuje się wyraźne objawy suszy rolniczej

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej poinformował Wojewodę Wielkopolski Zbigniewa Hoffmanna o wystąpieniu na znacznych obszarach województwa wielkopolskiego wyraźnych objawów suszy rolniczej.

WIR: Na znacznych obszarach woj. wielkopolskiego obserwuje się wyraźne objawy suszy rolniczej

Jak wskazuje WIR, po niesprzyjającej wegetacji roślin uprawnych bezśnieżnej i suchej zimie, kilku mroźnych dniach w styczniu i kwietniu, przy braku znaczących opadów deszczu, w połowie maja nastąpił gwałtowny wzrost temperatury powietrza. Tymczasem większość zbóż znajduje się w fazach rozwojowych określanych jako krytyczne, w których niedobór dostępnej dla roślin wody skutkuje znaczącym spadkiem plonów na skutek redukcji liczby i długości kłosów. Dłużej trwająca susza przyczynia się z kolei do stopniowego zasychania liści, co jest szczególnie groźne dla prawidłowego wypełnienia ziarna. Suche środowisko glebowe uniemożliwia roślinom pobieranie składników pokarmowych, co jeszcze bardziej pogarsza prognozę plonowania roślin w obecnym sezonie wegetacyjnym. Podobnie niekorzystne szacunki obejmują rzepak i trwałe użytki zielone. Obecna chwilowa poprawa warunków atmosferycznych ma charakter lokalny – nadal na znacznych obszarach Wielkopolski nie wystąpiły opady deszczu, które dałyby nadzieję na poprawę warunków wegetacji roślin uprawnych.

Zdaniem Izby już teraz sytuacja jest na tyle poważna, że należy odpowiednio wcześnie przygotować środki zaradcze, choć w części rekompensujące rolnikom spodziewane straty. Jak przypomina WIR w minionych latach pomoc oferowano rolnikom już po żniwach, a więc zbyt późno, by powołane przez Wojewodę zespoły komisji mogły prawidłowo oszacować zakres i wysokość szkód u wszystkich uprawnionych do skorzystania z pomocy.Tagi:
źródło: