Z kraju

 • 2019-12-11

  Rolniczy handel detaliczny - wnioski do 20 grudnia

  Rolnicy i ich małżonkowie, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą ubiegać się o wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski na tzw. małe przetwórstwo można składać do 20 grudnia 2019 r.

 • 2019-12-09

  Spadek spożycia wołowiny

  Jak wynika z danych USDA produkcja wołowiny na świecie w br. zmaleje o 1,9%, a w 2020 r. zwiększy się o 0,9%.

 • 2019-12-06

  Wzrost cen nawozów mineralnych

  Od września 2018 r. do kwietnia br. ceny nawozów mineralnych na krajowym rynku znajdowały się w wyraźnym trendzie zwyżkowym.

 • 2019-12-06

  Koniec prac sezonowych – lekki wzrost bezrobocia w listopadzie

  Pod koniec listopada liczba bezrobotnych wyniosła 850,7 tys. osób – to o 10,2 tys. więcej niż w październiku, ale o blisko 100 tys. mniej niż w listopadzie 2018 r. – Nie jest to dla nas zaskoczeniem, spadek bezrobocia w listopadzie jest zjawiskiem rzadkim – mówi minister Marlena Maląg. Stopa bezrobocia w listopadzie br. wyniosła 5,1 proc.

 • 2019-12-06

  Karp i co o nim warto wiedzieć

  Karp jest jedną z najstarszych ryb hodowlanych i rybą o największym znaczeniu konsumpcyjnym. Pierwsze wzmianki o hodowlach karpia w Europie sięgają 350 r. p.n.e. Jadano go już na dworze cesarza Rzymu. Natomiast do Polski trafił po XII wieku. Przysmakiem stołu szlacheckiego jest od końca XIX wieku. Od lat 50. XX w. karp stał się synonimem ryby świątecznej dla Polaków.

 • 2019-12-03

  Nieznaczne wahania cen tłuszczów roślinnych

  W okresie dziewięciu miesięcy 2019 r. na rynku tłuszczów roślinnych w warunkach nieznacznych zmian, a nawet obniżenia zapotrzebowania na tłuszcze roślinne w gospodarstwach domowych i przy niewielkiej zwyżce cen surowców do ich produkcji, miały miejsce minimalne wahania cen detalicznych margaryn, przy powolnym wzroście cen detalicznych olejów roślinnych.

 • 2019-12-03

  Wzrost wyników handlu zagranicznego branży mleczarskiej

  Wyniki handlu zagranicznego branży mleczarskiej w okresie ośmiu miesięcy 2019 r. były lepsze niż w analogicznym okresie ub.r.

 • 2019-12-02

  Nieznaczna poprawa nastrojów konsumentów w listopadzie

  W listopadzie 2019 roku odnotowano nieznaczną poprawę nastrojów konsumentów po październikowym spadku.

 • 2019-12-02

  Polska na podium krajów UE z najniższym bezrobociem

  Polska znalazła się na 3. miejscu pod względem najniższego bezrobocia w krajach Unii Europejskiej, notując tym samym wynik zdecydowanie poniżej średniej europejskiej.

 • 2019-11-29

  Nie będzie zmian w sprawie zmian uprawnień scalania gruntów dla prywatnych firm geodezyjnych

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że ustawowe uregulowanie określające, że prace wymienne mogą wykonywać jedynie jednostki organizacyjne samorządu województwa, jest w pełni uzasadnione wyjątkowym charakterem tych prac oraz koniecznością zagwarantowania należytego ich wykonania, a także rolą marszałka województwa w programowaniu i koordynacji prac...

 • 2019-11-29

  Handel zagraniczny produktami mlecznymi

  Od początku 2019 r. przychody z eksportu produktów mlecznych utrzymują się na poziomie większym niż w 2018 r.

 • 2019-11-28

  Prace nad projektem rozporządzenia w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 r.

  Propozycja znacznego zmniejszenia sumy ubezpieczenia dla zbóż z 13200 zł w 2019 r. do 10820 zł w 2020 r. uderzy w producentów roślin zbożowych i spowoduje, że uzyskane ewentualne odszkodowania będą zaniżone w stosunku do kosztów poniesionych na siew i uprawę tych roślin.