Z kraju

 • 2020-02-10

  Krajowe ceny zbytu wybranych artykułów mleczarskich

  W Polsce poziom cen produktów mlecznych jest w sporym stopniu zależny od kondycji ekonomicznej globalnego rynku mleka.

 • 2020-02-07

  Modernizacja gospodarstw rolnych - nawadnianie

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie, w terminie od dnia 21 lutego 2020 r. do...

 • 2020-02-05

  Pogłowie świń według stanu w grudniu 2019 r.

  Jak wynika ze wstępnych danych pogłowie świń w grudniu 2019 r. liczyło 11 215,5 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku zwyżkę o 1,7%. Wzrost pogłowia wystąpił we wszystkich grupach świń. Największy był w grupie warchlaków o 3,4%.

 • 2020-02-05

  KRUS rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2019 r.

  Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którzy w 2019 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną) lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

 • 2020-02-04

  Nowe odmiany roślin oleistych i włóknistych w krajowym rejestrze COBORU

  W dniu 31 stycznia 2020 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych w kadencji 2017-2020.

 • 2020-02-04

  Wzrost pogłowia bydła

  W grudniu 2019 r. pogłowie bydła wynosiło 6 260,9 tys. sztuk i było o 1,3% większe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2019 r.- niższe o 1,5%.

 • 2019-11-23

  Środki do mycia maszyn rolniczych

  Obecnie wielu rolników zastanawia się nad sensem mycia i konserwacji maszyn rolniczych. Czy warto myć maszyny wykorzystywane w rolnictwie?

 • 2018-10-30

  Handel zagraniczny zbożem

  W okresie dwóch miesięcy sezonu 2018/2019 z kraju wysłano ponad 745 tys. ton ziarna zbóż, a więc 2 razy więcej niż rok wcześniej.

 • 2018-05-25

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w kwietniu 2018r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w kwietniu 2018r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w kwietniu 2018r.

 • 2020-02-18

  Jakość handlowa soków i nektarów

  W IV kwartale 2019 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej soków i nektarów. Objęto nią 46 podmiotów.

 • 2020-02-18

  Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

  Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

 • 2020-02-18

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (2.02.2020)

  W dniach od 27 stycznia do 2 lutego 2020 roku wzrosła cena odtłuszczonego mleka w proszku i masła w blokach, a spadła cena masła konfekcjonowanego i pełnego mleka w proszku.