Z kraju

 • 2020-07-01

  Milion złotych dla poszkodowanych na skutek nawałnic

  Milion złotych przekaże Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mieszkańcom powiatów, które ucierpiały na skutek ostatnich nawałnic. Zarząd Funduszu zatwierdził w sobotę warunki brzegowe programu pomocowego dla osób niepełnosprawnych.

 • 2020-06-30

  Eksport towarów rolno-spożywczych z Polski

  W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych znaczącą pozycję zajmują żywiec, mięso i jego przetwory.

 • 2020-06-28

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w maju 2020r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w maju 2020r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w maju 2020r.

 • 2020-06-26

  Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane

  Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie.

 • 2018-10-30

  Handel zagraniczny zbożem

  W okresie dwóch miesięcy sezonu 2018/2019 z kraju wysłano ponad 745 tys. ton ziarna zbóż, a więc 2 razy więcej niż rok wcześniej.

 • 2020-07-08

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (28.06.2020)

  W dniach od 22 do 28 czerwca 2020 roku spadła cena mleka w proszku i masła w blokach. Jedynie cena masła w blokach wzrosła.

 • 2020-07-08

  Ceny gruntów ornych

  W 2019 r. utrzymał się trend zwyżkowy cen ziemi w obrocie prywatnym, przy czym cena gruntów ornych wzrosła o 6,4% do 47,2 tys. zł za hektar.

 • 2020-07-08

  Dobroczynne właściwości pokrzywy

  Pokrzywa to popularna roślina, która rośnie prawie wszędzie a najlepiej czuje się w klimacie umiarkowanym.

 • 2020-07-08

  Susza rolnicza obserwowana w 4 województwach

  IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

 • 2020-07-08

  Rynek mięsa w Polsce (28.06.2020)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2020-07-08

  Stawki VAT w rolnictwie

  – Od kilku dni trwa jakaś zorganizowana akcja dezinformacji. Ilość kłamstw jakie się ukazują na temat VAT-u na produkty związane z rolnictwem jest przerażająca – stwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

 • 2020-07-07

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (28.06.2020)

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 21 do 28 czerwca 2020 roku cen zbóż względem poprzedniego tygodnia wykazywały wzrostową tendencję. Jedynie cena pszenicy paszowej zmalała.