| Autor: redakcja1

Koniec prac sezonowych – lekki wzrost bezrobocia w listopadzie

Pod koniec listopada liczba bezrobotnych wyniosła 850,7 tys. osób – to o 10,2 tys. więcej niż w październiku, ale o blisko 100 tys. mniej niż w listopadzie 2018 r. – Nie jest to dla nas zaskoczeniem, spadek bezrobocia w listopadzie jest zjawiskiem rzadkim – mówi minister Marlena Maląg. Stopa bezrobocia w listopadzie br. wyniosła 5,1 proc.

Koniec prac sezonowych – lekki wzrost bezrobocia w listopadzie
Ze wstępnych danych wynika, że w końcu listopada br. liczba bezrobotnych wyniosła 850,7 tys. osób i w porównaniu do końca października wzrosła o 10,2 tys. (1,2 proc.), ale w zestawieniu z listopadem 2018 r. – zmalała o blisko 100 tys. To spadek o 10,5 proc.
 
Szacowana przez MRPiPS stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w listopadzie br. 5,1 proc. i w porównaniu do października br. wzrosła o 0,1  pkt proc.
 

– Spadek bezrobocia w listopadzie jest zjawiskiem rzadkim i począwszy od 1990 r., czyli na przestrzeni 30 lat, spadek bezrobocia w tym miesiącu odnotowano tylko 4 razy, w 1994 r., 2006 r., 2007 r. i 2017 r., ale wówczas liczba bezrobotnych była znacznie wyższa niż obecnie. Począwszy od 1990 roku, nigdy poziom bezrobotnych w listopadzie nie był tak niski – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.


Wzrost liczby bezrobotnych w listopadzie 2019 roku miał miejsce w 15 województwach, przy czym najsilniejszy procentowy odnotowany został w województwach: lubelskim – o 2,5 proc. (1,7 tys. osób), świętokrzyskim – o 1,9 proc. (0,8 tys. osób), warmińsko-mazurskim – o 1,8 proc. (0,8 tys. osób).
 
Tylko w województwie lubuskim odnotowano spadek liczby bezrobotnych, ale był on znikomy – o 9 osób.
 
Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 2,8 proc.) utrzymuje się w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (8,7 proc.).
 
Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w listopadzie 2019 roku wyniosła  według wstępnych danych 89,8 tys. i w porównaniu do października 2019 roku spadła o 21,5 tys., czyli o 19,3 proc.
 
Spadek liczby wolnych miejsc pracy w listopadzie br. w porównaniu do miesiąca poprzedniego odnotowano we wszystkich województwach i oscylował w przedziale od 1,1 proc. (spadek o 77 ofert) w województwie zachodniopomorskim do 42,1 proc. (spadek o 2,5 tys. ofert) w województwie kujawsko-pomorskim.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!