bezrobocie i strony powiązane

 • 2024-05-10

  Eurostat: Polska z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej

  Z kraju

  W marcu br. stopa bezrobocia w Polsce – liczona według metodologii Eurostatu – wyniosła 2,9 proc., plasując nas na pierwszym miejscu wśród krajów Unii Europejskiej z najniższym poziomem bezrobocia. Taki sam wynik odnotowały Czechy, które w poprzednich miesiącach były liderem rankingu.

 • 2024-05-03

  Historycznie niskie bezrobocie w marcu

  Z kraju

  Główny Urząd Statystyczny potwierdził szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w marcu br. wyniosła 5,3 proc. Niższe bezrobocie w marcu zanotowano po raz ostatni w 1990 r.

 • 2023-11-14

  Bezrobocie w październiku ciągle niskie

  Z kraju

  5 proc. wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października br. – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. – Taki sam wynik odnotowaliśmy w poprzednim miesiącu, o 3,8 tys. osób spadła natomiast w tym czasie liczba bezrobotnych – informuje minister Marlena Maląg.

 • 2023-08-21

  Stopa bezrobocia w Polsce w lipcu br. wyniosła 5 proc.

  Z kraju

  Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w lipcu br. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5 proc. – tyle samo co przed miesiącem. – Po raz ostatni niższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w sierpniu 1990 roku – wskazuje minister rodziny Marlena Maląg.

 • 2023-08-15

  Eurostat. Utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy w Polsce

  Z kraju

  2,7 proc. wyniosła w czerwcu br. stopa bezrobocia w Polsce według Eurostatu. Tym samym zajęliśmy drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem poziomu bezrobocia – ex-aequo z Czechami. Lepszą sytuację odnotowano tylko na Malcie.

 • 2023-02-08

  Bezrobocie w Polsce spada – podaje Eurostat

  Z kraju

  Według danych unijnego urzędu statystycznego, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w grudniu 2,9 proc., wobec 3 proc. w listopadzie. Niższy wskaźnik zanotowały jedynie Czechy – 2,3 proc., a równy – Niemcy.

 • 2022-11-14

  Październik z rekordowo niską liczbą osób bezrobotnych

  Z kraju

  W październiku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,1 proc. – wynika z wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W porównaniu do miesiąca poprzedniego, liczba osób poszukujących pracy, spadła o 4,2 tys. i wyniosła 797,5 tys.

 • 2022-09-03

  Mamy jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej

  Z kraju

  Stopa bezrobocia w Polsce w lipcu wyniosła 2,6 proc. Jest niższa od wartości z lipca 2021 r. (3,3 proc.) – podaje Eurostat. Ten wynik jest potwierdzeniem, że sytuacja na rynku pracy w Polsce jest stabilna. Tylko w Czechach poziom bezrobocia jest niższy niż w Polsce – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

 • 2022-06-01

  Eurostat: w kwietniu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3 proc.

  Z kraju

  Eurostat podał, że stopa bezrobocia w kwietniu w Polsce wyniosła 3 proc. „Te dane kolejny raz potwierdzają, że jesteśmy w czołówce państw UE z najniższym poziomem bezrobocia. W Polsce jest ono o ponad połowę niższe niż średnia unijna” – zwraca uwagę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

 • 2021-11-11

  Kolejny spadek stopy bezrobocia

  Z kraju

  Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października br. wyniosła 5,5 proc. – szacuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. To spadek zarówno w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, jak i do sytuacji w analogicznym okresie ubiegłego roku. W rejestrach urzędów pracy figuruje po ponad 106 tys. osób mniej niż przed rokiem.

 • 2021-10-07

  Bezrobocie we wrześniu br. niższe niż przed miesiącem

  Z kraju

  Dobre wieści z rynku pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu br. wyniosła – według szacunków – 5,6 proc. To mniej niż jeszcze miesiąc wcześniej. W tym czasie o prawie 25 tys. zmniejszyła się także liczba zarejestrowanych bezrobotnych.

 • 2020-09-28

  Polacy pozytywnie oceniają sytuację w swoich zakładach pracy

  Z kraju

  Niemal dwie trzecie Polaków ocenia obecną sytuację na rynku pracy w Polsce pozytywnie, a blisko dwie trzecie deklaruje mniejsze lub większe poczucie pewności zatrudnienia w obecnym miejscu pracy – wynika z badania CBOS.

 • 2020-02-02

  Polska wciąż w czołówce krajów z najniższym bezrobociem

  Z kraju

  3,3% - tyle w grudniu wyniosła stopa bezrobocia w Polsce wg Eurostatu. Oznacza to wzrost o 0,1 punktu proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego oraz spadek o 0,5 punktu proc. rok do roku. W Unii Europejskiej stopa bezrobocia w grudniu wynosiła 6,2%. W strefie euro spadła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1 punktu proc., osiągając wartość 7,4%. Jest to najniższy wskaźnik...

 • 2020-01-10

  Najlepszy koniec roku od trzydziestu lat

  Biznes

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało najnowsze, szacunkowe jeszcze dane dotyczące sytuacji na rynku pracy. Z wyliczeń resortu pracy wynika, że grudniu 2019 roku w rejestrach urzędów pracy figurowało mniej niż 900 tys. bezrobotnych. To najlepszy koniec roku od trzech dekad.

 • 2019-12-11

  Rok na rynku pracy

  Z kraju

  Mijający rok 2019 przejdzie do historii jako czas rekordowo niskiego bezrobocia i dalszego wzrostu płac. To był rok pracownika.