| Autor: redakcja1

Krajowe cele w zakresie oszczędności energii do 2020 i uzyskane oszczędności energii

Ustalenie krajowego celu efektywności energetycznej na 2020 r. stanowiło realizację art. 3 ust. 1 dyrektywy 2012/27/UE.

Krajowe cele w zakresie oszczędności energii do 2020 i uzyskane oszczędności energii
Cel ten rozumiany jest jako osiągnięcie w latach 2010-2020 ograniczenia zużycia energii pierwotnej o 13,6 Mtoe, co w warunkach zwiększenia gospodarczego oznacza również poprawę efektywności energetycznej gospodarki.

Cel, wyrażony także w kategoriach bezwzględnego poziomu wykorzystania energii pierwotnej i finalnej w 2020 r., ustalony został na podstawie danych opracowanych w ramach analiz i prognoz przeprowadzonych na potrzeby dokumentu rządowego „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”.


Tagi:
źródło: