| Autor: redakcja1

Ocena opłacalności produkcji rolniczej

Podobnie jak w poprzedniej edycji badania, rolnicy negatywnie ocenili aktualną rentowność produkcji rolniczej. Jednak saldo odpowiedzi poprawiło się i wynosiło minus 14,2 p. proc. w grudniu 2018 r. wobec minus 21,6 p. proc. w czerwcu 2018 r.

Ocena opłacalności produkcji rolniczej
Najmniej pesymistyczni w ocenie opłacalności produkcji rolniczej, podobnie jak w ocenie sytuacji ogólnej, byli użytkownicy gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą, a najbardziej – zajmujący się gospodarstwami wielokierunkowymi. W grudniu ub. r. niewiele ponad 14% respondentów stwierdziło, że prowadzenie produkcji rolniczej jest rentowne. Opinie optymistyczne wyrażali użytkownicy gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 30 ha użytków rolnych, rolnicy specjalizujący się w chowie bydła mlecznego oraz drobiu nieśnego.
 
Pozytywne opinie o opłacalności produkcji rolniczej przeważały także u rolników zorientowanych na uprawy warzyw gruntowych, ziemniaków i roślin przemysłowych. W dalszym ciągu utrzymywały się bardzo negatywne oceny opłacalności produkcji u rolników prowadzących plantacje drzew i krzewów owocowych oraz hodowców świń.


Tagi:
źródło: