Kategorie

produkcja roślinna i strony powiązane

 • 2020-05-22

  Międzyplony a susza

  Z kraju

  Zgodnie z opinią przekazaną przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG), który prowadzi SMSR, należy wskazać, że IUNG nie dysponuje wielkościami krytycznymi powodującymi suszę międzyplonów, w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu upraw i zwierząt gospodarskich (z 07 lipca 2005 r.) w okresie od 1 lipca do 15 października.

 • 2020-04-29

  Nieodpłatne narzędzia monitoringu pola

  Z życia firm

  Krakowska firma ProGea SKY sp. z o. o., wychodząc naprzeciw potrzebom rolników w obecnej trudnej sytuacji kryzysowej, oferuje im w czasie pandemii COVID-19, korzystanie z nieodpłatnego narzędzia monitoringu pola, dostępnego na platformie analitycznej Hummingbird Technologies.

 • 2020-04-24

  Przymrozki wiosenne - potrzeba zmian systemu ubezpieczeń

  Finanse i prawo

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku z sygnałami płynącymi od rolników z całej Polski, którzy ubezpieczyli jesienią swoje uprawy od zdarzeń losowych w ryzyku złe przezimowanie, przymrozki wiosenne i grad, informuje, iż w ogólnych warunkach ww. ubezpieczenia bazujących na ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z...

 • 2020-04-07

  Ocena popytu na produkty rolne

  Z kraju

  W porównaniu z wynikami poprzedniej edycji badania respondenci byli mniej pesymistyczni w ocenie bieżącego popytu na wytwarzane w ich gospodarstwach produkty rolne wynoszące minus 28 p. proc. w grudniu 2019 r. w odniesieniu do minus 32,7 p. proc. w czerwcu 2019 r.

 • 2020-04-07

  Ocena opłacalności produkcji rolniczej

  Z kraju

  Analogicznie jak w poprzedniej edycji badania, rolnicy negatywnie ocenili opłacalność produkcji rolniczej. Jednak saldo odpowiedzi poprawiło się i wynosiło minus 7 p. proc. w grudniu 2019 r. względem minus 16,4 p. proc. w czerwcu 2019 r.

 • 2020-04-06

  Zmiany w koniunkturze w II półroczu 2019 r.

  Z kraju

  W II półroczu 2019 r. rolnicy mniej pesymistycznie, w odniesieniu do poprzedniej edycji badania, ocenili zarówno ogólną sytuację prowadzonych przez siebie gospodarstw rolnych, rentowności produkcji rolniczej, jak i popyt na produkty rolne.

 • 2020-03-12

  Grupa Azoty apeluje do rolników o nieodkładanie zakupów nawozów

  Produkcja roślinna

  Ze względu na już widoczny wpływ koronawirusa na przemysł i transport, dostępność nawozów u autoryzowanych dystrybutorów w późniejszych terminach może być utrudniona. Wielu rolników podejmuje decyzje o zakupie nawozów w ostatniej chwili. Sytuacja ta jest z jednej strony zrozumiała, choć trzeba mieć na względzie, że w tym roku ma ona charakter szczególny. Choć to dopiero...

 • 2019-11-25

  MRiRW na temat szacowania strat

  Przepisy i regulacje

  Resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR - Agencja udziela dotacje dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego....

 • 2019-04-11

  Ocena popytu na produkty rolne

  Z kraju

  W odniesieniu do wyników poprzedniej edycji badania respondenci byli mniej pesymistyczni w ocenie bieżącego zapotrzebowania na produkowane w ich gospodarstwach produkty rolne.

 • 2019-04-05

  Ocena opłacalności produkcji rolniczej

  Z kraju

  Podobnie jak w poprzedniej edycji badania, rolnicy negatywnie ocenili aktualną rentowność produkcji rolniczej. Jednak saldo odpowiedzi poprawiło się i wynosiło minus 14,2 p. proc. w grudniu 2018 r. wobec minus 21,6 p. proc. w czerwcu 2018 r.

 • 2019-04-05

  Zmiany w koniunkturze w II półroczu 2018 r.

  Z kraju

  W II półroczu 2018 r. rolnicy mniej pesymistycznie w odniesieniu do poprzedniej edycji badania ocenili zarówno ogólną sytuację prowadzonych przez siebie gospodarstw rolnych, rentowność produkcji rolniczej, jak i popytu na produkty rolne.

 • 2019-03-27

  Jak polscy rolnicy radzą sobie z finansami?

  Finanse i prawo

  93,4 proc. rolników interesuje się finansami swojego gospodarstwa – wynika z badań przeprowadzonych przez Martin & Jacob na zlecenie Banku BGŻ BNP Paribas. Połowa badanych (50,1 proc.) ocenia swój stan wiedzy finansowej jako średni, a 39,1 proc. jako wysoki. Większość – bo aż 80 proc. – albo w ogóle nie zalega z rachunkami (58 proc.), albo też zdarza im się to sporadycznie...

 • 2018-11-23

  Jak przeciwdziałać skutkom suszy?

  Produkcja roślinna

  W tym roku, od początku okresu wegetacji, mieliśmy do czynienia z suszą. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej rok 2018 był nadzwyczajnie ciepły.

 • 2018-10-11

  Prognoza sytuacji gospodarstw rolnych

  Z kraju

  W czerwcu 2018 r. szacunki odnośnie zarówno sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych, rentowności produkcji rolniczej, jak i zapotrzebowania na wytwarzane produkty rolne były niekorzystne.

 • 2018-10-10

  Ocena popytu na produkty rolne

  Z kraju

  W odniesieniu do wyników poprzedniej edycji badania respondenci byli jeszcze bardziej pesymistyczni w ocenie aktualnego zapotrzebowania na wytwarzane w ich gospodarstwach produkty rolne, tj. minus 36,8 p. proc. w czerwcu 2018 r. względem minus 22,6 p. proc. w grudniu 2017 r.