Kategorie

produkcja roślinna i strony powiązane

 • 2019-11-25

  MRiRW na temat szacowania strat

  Przepisy i regulacje

  Resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR - Agencja udziela dotacje dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego....

 • 2019-04-11

  Ocena popytu na produkty rolne

  Z kraju

  W odniesieniu do wyników poprzedniej edycji badania respondenci byli mniej pesymistyczni w ocenie bieżącego zapotrzebowania na produkowane w ich gospodarstwach produkty rolne.

 • 2019-04-05

  Ocena opłacalności produkcji rolniczej

  Z kraju

  Podobnie jak w poprzedniej edycji badania, rolnicy negatywnie ocenili aktualną rentowność produkcji rolniczej. Jednak saldo odpowiedzi poprawiło się i wynosiło minus 14,2 p. proc. w grudniu 2018 r. wobec minus 21,6 p. proc. w czerwcu 2018 r.

 • 2019-04-05

  Zmiany w koniunkturze w II półroczu 2018 r.

  Z kraju

  W II półroczu 2018 r. rolnicy mniej pesymistycznie w odniesieniu do poprzedniej edycji badania ocenili zarówno ogólną sytuację prowadzonych przez siebie gospodarstw rolnych, rentowność produkcji rolniczej, jak i popytu na produkty rolne.

 • 2019-03-27

  Jak polscy rolnicy radzą sobie z finansami?

  Finanse i prawo

  93,4 proc. rolników interesuje się finansami swojego gospodarstwa – wynika z badań przeprowadzonych przez Martin & Jacob na zlecenie Banku BGŻ BNP Paribas. Połowa badanych (50,1 proc.) ocenia swój stan wiedzy finansowej jako średni, a 39,1 proc. jako wysoki. Większość – bo aż 80 proc. – albo w ogóle nie zalega z rachunkami (58 proc.), albo też zdarza im się to sporadycznie...

 • 2018-11-23

  Jak przeciwdziałać skutkom suszy?

  Produkcja roślinna

  W tym roku, od początku okresu wegetacji, mieliśmy do czynienia z suszą. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej rok 2018 był nadzwyczajnie ciepły.

 • 2018-10-11

  Prognoza sytuacji gospodarstw rolnych

  Z kraju

  W czerwcu 2018 r. szacunki odnośnie zarówno sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych, rentowności produkcji rolniczej, jak i zapotrzebowania na wytwarzane produkty rolne były niekorzystne.

 • 2018-10-10

  Ocena popytu na produkty rolne

  Z kraju

  W odniesieniu do wyników poprzedniej edycji badania respondenci byli jeszcze bardziej pesymistyczni w ocenie aktualnego zapotrzebowania na wytwarzane w ich gospodarstwach produkty rolne, tj. minus 36,8 p. proc. w czerwcu 2018 r. względem minus 22,6 p. proc. w grudniu 2017 r.

 • 2018-10-05

  Ocena opłacalności produkcji rolniczej

  Z kraju

  W porównaniu do wyników poprzedniej edycji badania, rolnicy negatywnie ocenili obecną rentowność produkcji rolniczej.

 • 2018-10-09

  Zmiany w koniunkturze w I półroczu 2018 r.

  Z kraju

  W I półroczu 2018 r. rolnicy bardziej pesymistycznie w porównaniu do wcześniejszej edycji badania ocenili zarówno ogólną sytuację prowadzonych przez siebie gospodarstw rolnych, rentowność produkcji rolniczej, jak i popyt na produkty rolne. Tak negatywnych opinii nie zaobserwowano od grudnia 2015 r.

 • 2018-09-03

  Pomoc dla rolników prowadzących produkcję roślinną

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy.

 • 2018-08-10

  Koniunktura w polskim rolnictwie

  Z kraju

  W minionym roku koniunktura w polskim rolnictwie w 2017 r., przy zwyżce podaży większości surowców roślinnych i zwierzęcych kształtowała się głównie pod wpływem notowań cen na globalnych i europejskich rynkach rolnych.

 • 2018-08-14

  Wzrost światowej produkcji rolniczej

  Z kraju

  W rolnictwie światowa produkcja wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 1,4%. Wpłynęła na to głównie zwyżka produkcji zwierzęcej o 2,5%, przy czym produkcja roślinna zwiększyła się w tym czasie o 0,4%.

 • 2018-08-09

  Warunki pomocy finansowej - susza

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Rolnicy, którzy mają oszacowane przez komisje szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi będą mogli ubiegać się w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc w formie dotacji na powierzchnię upraw, w których szkody wynoszą co najmniej 30 proc.

 • 2018-07-23

  Światowa produkcja rolnicza

  Produkcja roślinna

  W 2017 r. globalna produkcja rolnicza w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyła się o 8,6%. Wzrost produkcji światowej był efektem zwiększenia produkcji roślinnej o 10,7% przy jednoczesnej zwyżce produkcji zwierzęcej o 6,4%.