| Autor: redakcja1

Odpady komunalne w Polsce

Najważniejsze zadania w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, wynikające z konieczności ochrony środowiska, sprowadzają się do minimalizacji powstawania odpadów i maksymalizacji ich zagospodarowania oraz ograniczania do koniecznego minimum składowania odpadów w środowisku.

Odpady komunalne w Polsce
W 2018 r. zebrano 12,5 mln ton odpadów komunalnych, co oznacza zwyżkę zarówno w stosunku do 2017 r., jak i 2003 r., odpowiednio o 4,3% i 25,8%. Przeciętny mieszkaniec Polski w 2018 r. wytworzył 325 kg odpadów, a więc więcej zarówno w porównaniu z rokiem poprzednim, jak i 2003 r., odpowiednio o 4,3% i 25,1%.
 
Z danych prezentowanych w Eurostacie wynika, że w 2017 r. ilość odpadów komunalnych przypadająca na 1 mieszkańca w Polsce jest zdecydowanie mniejsza niż średnia unijna wynosząca 486 kg i jest jedną z najniższych, czyli po Rumunii – 272 kg wśród krajów Unii Europejskiej. Największy analizowany wskaźnik zaobserwowano w Danii - 781 kg, na Cyprze - 637 kg oraz w Niemczech - 633 kg.
 
Na uwagę zasługuje fakt, iż w latach 2001–2018 dynamika konsumpcji w sektorze gospodarstw domowych w Polsce w stosunku do 2000 r. stale się zwiększała. Z kolei dynamika ilości odpadów komunalnych zebranych w latach 2001–2017 kształtowała się poniżej poziomu z roku bazowego (2000=100), co było zjawiskiem sprzyjającym. Natomiast w 2018 r. przekroczyła ona poziom z 2000 r. o 2,2%.
 
Jedną z głównych metod ograniczania ilości odpadów jest recykling, którego celem jest ponowne wykorzystanie tych samych materiałów. W celu ułatwienia przebiegu procesów recyklingu niezbędna jest selektywna zbiórka odpadów, przy czym w 2018 r. w ten sposób zebrano 3,6 mln ton odpadów komunalnych.
 
Ich udział w ogólnej masie zebranych odpadów komunalnych od 2003 r. systematycznie się zwiększał, osiągając w omawianym czasie poziom 28,9%. Ten sprzyjający trend może wynikać m.in. ze stopniowego wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa, a także z realizacji programów gospodarki odpadami komunalnymi. Jednak, mimo iż ilość odpadów zebranych bez wyselekcjonowania maleje, stanowią one nadal wysoki odsetek rzędu – 71,1%.
 
Jak wynika z danych Eurostatu, wskaźnik recyklingu odpadów komunalnych w krajach Unii Europejskiej w 2017 r. wyniósł 46,4%. Najwyższą wartość wskaźnika zaobserwowano w Niemczech - 67,6%, Słowenii – 57,8% i Austrii - 57,7%, a najniższą – na Malcie - 6,4%. Polska ze wskaźnikiem recyklingu odpadów komunalnych na poziomie 33,8% zajęła 18 miejsce wśród krajów UE.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!