| Autor: redakcja1

Polski handel zagraniczny podstawowymi produktami rolno-spożywczymi

Pozytywne zmiany restrukturyzacyjne i modernizacyjne, jakie miały miejsce w polskim rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym po akcesji Polski do UE, a także możliwość swobodnego handlu z państwami członkowskimi, wpłynęły na wzmocnienie pozycji krajowego sektora rolno-spożywczego na arenie międzynarodowej.

Polski handel zagraniczny podstawowymi produktami rolno-spożywczymi
Aktualnie sektor rolno-spożywczy jest kluczowym segmentem polskiej gospodarki, generującym sporo wpływy z wywozu. Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych w 2019 r. osiągnęła nienotowany dotąd poziom 31,4 mld EUR, a więc o 5,8% większy niż rok wcześniej. Jednocześnie przywóz wyniósł 21,1 mld EUR i był o 5,2% wyższy. W efekcie czego dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się o 7,2% do 10,4 mld EUR.Tagi:
źródło: