| Autor: redakcja1

Pozyskanie energii pierwotnej

Pozyskanie energii pierwotnej ogółem w latach 2016–2019 w większości krajów członkowskich UE-28 się zmniejszało, podczas gdy dla pozyskania energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych odnotowano trend zwyżkowy.

Pozyskanie energii pierwotnej
Powyższy wzrost przełożył się na wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej ogółem.

Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej ogółem w 2019 r., w odniesieniu do roku 2016 dla Polski wyniósł 6 p. proc., podczas gdy w UE-28 – 4,2 p. proc. Największą zwyżkę zaobserwowano w Niemczech - 9,2 p. proc., Holandii - 8,4 p. proc. i Słowacji - 6,4 p. proc.

W 2019 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej łącznie wyniósł dla Polski 19,7%, a dla UE-28 – 32,8%. Średnioroczne tempo wzrostu tego wskaźnika w latach 2016–2019 wyniosło dla Polski 12,8%, a dla UE – 28 4,7%.


Tagi:
źródło: