| Autor: redakcja1

Rząd jeszcze mocniej chroni odbiorców ciepła przed nadmiernym wzrostem cen

Rada Ministrów 17 stycznia 2023 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, przedłożony przez minister klimatu i środowiska. Rząd chce zapewnić dodatkowe wsparcie dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej poprzez zmniejszenie opłat dotyczących dostaw ciepła, wynikających ze wzrostu cen paliw. Chodzi o opłaty za ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Dotyczy to części opłat, które są przenoszone w czynszach.

Rząd jeszcze mocniej chroni odbiorców ciepła przed nadmiernym wzrostem cen
 
Obserwowany od 2022 r. wzrost cen energii i jej nośników na rynkach światowych jest przede wszystkim wynikiem zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę. Trwająca przebudowa źródeł i kierunków dostaw węglowodorów i paliw powoduje dodatkową presję, która wynika z kosztów dostosowania się przedsiębiorców do nowej sytuacji. Presja ta jest potęgowana przez wysokie koszty uprawnień do emisji oraz koszty importu paliw z nowych kierunków. Doprowadza to do sytuacji, kiedy w szczycie sezonu grzewczego obywatele otrzymują rachunki zawierające nowe, podwyższone ceny za dostawę ciepła.
 
- Wprowadzamy wsparcie dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, takich jak np. szpitale, szkoły czy przedszkola – przez zmniejszenie opłat dotyczących dostaw ciepła. Nowy mechanizm będzie obowiązywać do końca 2023 r. – mówi minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.
 
- Nowe przepisy zakładają, że jeżeli w danym systemie ciepłownictwa nastąpi wzrost cen dostawy ciepła większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących po 30 września 2022 r., przedsiębiorstwa otrzymają rekompensaty, tak aby uprawnieni odbiorcy nie zostali obciążeni nadmiernymi kosztami ciepła – wyjaśnia.
 
Jak dodaje szefowa resortu klimatu i środowiska, w ten sposób wzrost cen ciepła dla odbiorców na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej ulegnie dodatkowemu ograniczeniu do ustalonego poziomu, który będzie zależny od historycznych cen dostawy ciepła.

Maksymalna cena na ciepło dotyczy również limitu, który wynika ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Chodzi o to, aby nie doszło do nadmiernych wzrostów cen ciepła w tych lokalizacjach, w których zasadnicze podwyżki cen ciepła nastąpiły przed 30 września 2022 r. W takim przypadku w rozliczeniach z odbiorcami przedsiębiorstwo ciepłownicze będzie musiało wykorzystywać cenę, która jest najkorzystniejsza dla odbiorcy.

Maksymalna cena dostawy ciepła ma obejmować wszystkie składniki kosztowe dostawy ciepła, które występują w danym systemie ciepłowniczym, w tym dotyczące wytwarzania oraz przesyłania ciepła.

W terminie do 10 dni od wejścia w życie ustawy, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki obliczy i opublikuje maksymalną cenę dostawy ciepła, określoną odrębnie dla każdego systemu ciepłowniczego, do stosowania przez przedsiębiorstwo, które posiada koncesję i wykonuje działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą ciepła.

 Tagi:
źródło: