| Autor: redakcja1

Struktura geograficzna eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

Podobnie jak w latach poprzednich produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski głownie na rynek Unii Europejskiej.

Struktura geograficzna eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

W okresie styczeń–listopad 2022 r. dostawy do krajów UE-27 wygenerowały 32,3 mld EUR, co daje wzrost o 29%, co stanowiło ponad 74% przychodów otrzymanych z wysyłki towarów rolno-spożywczych ogółem.

Do krajów UE sprzedawano głównie: mięso drobiowe - 3 mld EUR, papierosy - 2,7 mld EUR, produkty mleczne - 2,4 mld EUR, mięso wołowe - 1,6 mld EUR, pieczywo i wyroby piekarnicze - 1,6 mld EUR, karmę dla zwierząt - 1,4 mld EUR, a także wyroby czekoladowe - 1,4 mld EUR.

Polski eksport rolno-spożywczy na rynek UE charakteryzuje się sporą koncentracją geograficzną. Najważniejszym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. Dostawy do tego kraju w okresie styczeń–listopad 2022 r. wyniósł 10,9 mld EUR i był o 26% większy niż przed rokiem. Do Niemiec wysyłano przede wszystkim mięso drobiowe, papierosy, karmę dla zwierząt, przetwory rybne, pieczywo i wyroby piekarnicze, ziarno kukurydzy oraz czekoladę i wyroby czekoladowe.

Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były również: Niderlandy z 2,9 mld EUR, tj. wzrost o 40%, w tym mięsa drobiowego, papierosów, ziarna kukurydzy, mięsa wołowego, czekolady i wyrobów czekoladowych oraz soków owocowych i warzywnych, Francja z 2,7 mld EUR, a więc to więcej o 34%, w tym mięsa drobiowego, przetworów mięsnych, mięsa wołowego, czekolady i wyrobów czekoladowych, pieczywa i wyrobów piekarniczych oraz karmy dla zwierząt, Włochy z 2,1 mld EUR, czyli to zwyżka o 21%, w tym papierosy, mięso wołowe, przetwory rybne oraz sery i twarogi i Czechy z 2 mld EUR i wzrostem o 34%, w tym mięso drobiowe, pieczywo i wyroby piekarnicze oraz sery i twarogi.

Łącznie eksport na rynki wymienionych pięciu krajów, tj. Niemcy, Niderlandy, Francja, Włochy i Czechy wygenerował 20,5 mld EUR, co stanowiło ponad 63% wartości eksportu do krajów UE-27.

Do krajów pozaunijnych w okresie styczeń–listopad 2022 r. wysłano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 11,3 mld EUR, a zatem większej o 21% niż w tym samym czasie. Głównie z Polski wywożono przede wszystkim: produkty mleczne - 940 mln EUR, mięso drobiowe - 902 mln EUR, pszenicę - 690 mln EUR, czekoladę i wyroby czekoladowe - 672 mln EUR, pieczywo i wyroby piekarnicze - 666 mln EUR oraz papierosy - 577 mln EUR.

Znaczącymi pozaunijnymi odbiorcami krajowych artykułów rolno-spożywczych, podobnie jak w latach wcześniejszych, były głównie Wielka Brytania z 3,4 mld EUR i wzrostem wartości o 25%, w tym mięsa drobiowego, przetworów mięsnych, czekolady i wyrobów czekoladowych oraz pieczywa i wyrobów piekarniczych, Ukraina z 865 mln EUR i zwyżką o 19%, w tym serów i twarogów, karmy dla zwierząt, kawy, czekolady i wyrobów czekoladowych, wody, pieczywa i wyrobów piekarniczych oraz mięsa wieprzowego, Stany Zjednoczone z 713 mln EUR i wzrostem o 30%, w tym czekolady i wyrobów czekoladowych, ryb i przetwory rybnych, mięso wieprzowe oraz przetwory mięsne oraz Arabia Saudyjska z 482 mln EUR, a więc spadek o 0,5%, w tym papierosy, pieczywo i wyroby piekarnicze, pszenicę oraz sery i twarogi.

W dalszej kolejności był Izrael z 368 mln EUR i wzrostem o 40%, w tym przede wszystkim mięso wołowe, cukier i pszenica, Norwegia z 275 mln EUR i zwyżką o 11%, w tym papierosów, ziarna kukurydzy, karmy dla zwierząt oraz przetworów owocowych, a także Algieria z 234 mln EUR i spadkiem o 41%, w tym mleka zagęszczonego i w proszku, a także tytoniu.Tagi:
źródło: