| Autor: redakcja1

Struktura towarowa polskiego eksportu rolno-spożywczego

W strukturze towarowej polskiego eksportu rolno-spożywczego w pierwszym kwartale 2022 r. dominowało mięso i produkty mięsne - wzrost o 28% do 2 mld EUR, w tym głównie mięso drobiowe i wołowe, przetwory mięsne i mięso wieprzowe.

Struktura towarowa polskiego eksportu rolno-spożywczego
Następną grupę stanowiło ziarno zbóż i przetwory - zwyżka o 3% do 1,2 mld EUR, tytoń i wyroby tytoniowe - o 1% do 1 mld EUR, produkty mleczne - o 33% do 0,8 mld EUR oraz cukier i wyroby cukiernicze - o 17% do 0,7 mld EUR.

Import towarów rolno-spożywczych w pierwszym kwartale 2022 r. osiągnął 7,2 mld EUR i był większy o 21,6% niż przed rokiem. Bardzo duży wzrost przywozu był wynikiem rosnących cen transakcyjnych sprowadzanych surowców. W okresie styczeń–marzec 2022 r. dodatnie saldo wymiany handlowej ukształtowało się na poziomie 3 mld EUR, tj. wyższym o 5,1% niż w porównywalnym okresie 2021 r.


Tagi:
źródło: