| Autor: redakcja1

Wsparcie dla gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw sektora przetwórstwa rolno-spożywczego

W odpowiedzi na wzrost stóp procentowych oraz problemy związane z bieżącym finansowanie gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw sektora przetwórstwa rolno-spożywczego został zwiększony poziom dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych z gwarancją FGR do 5 %.

Wsparcie dla gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw sektora przetwórstwa rolno-spożywczego
Kredyt obrotowy z gwarancją FGR, to produkt finansowany z środków PROW 2014-2020 we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), którego dystrybucja odbywa się poprzez banki kredytujące, które podpisały umowy z BGK.


Tagi:
źródło: