| Autor: redakcja1

Dobre wyniki finansowe Banku BGŻ BNP Paribas w I kwartale 2016 r.

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2016 r. - zysk netto wyniósł 31,3 mln zł. Oznacza to wzrost o 16,7 mln zł w porównaniu z I kw. 2015 r.

Dobre wyniki finansowe Banku BGŻ BNP Paribas w I kwartale 2016 r.

Wpływ na wyniki I kwartału miało przede wszystkim zwiększenie skali działania po połączeniu z BNP Paribas Bankiem Polska w kwietniu 2015 roku, a także włączenie w struktury Grupy Kapitałowej w grudniu 2015 roku Sygma Banku Polska. Czynnikiem wpływającym na poziom zysku netto było wprowadzenie od lutego 2016 roku podatku od instytucji finansowych – w I kwartale 2016 r. koszty z tytułu tego podatku dla BGŻ BNP Paribas wyniosły 31,7 mln zł.
 

– Miniony kwartał oceniam pozytywnie – zmierzamy w kierunku wyznaczonych celów. Kontynuowaliśmy intensywne prace związane z fuzją operacyjną i wdrażaniem jednolitego systemu informatycznego dla całego Banku. Ważnymi krokami było  sprawne przeprowadzenie i zakończenie migracji klientów BGŻOptima oraz klientów ex-Rabobank Polska. Cały proces integracji przebiega zgodnie z planem – zakładamy jego finalizację przed  końcem tego roku – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.


Koszty integracji w I kwartale 2016 r. wyniosły 16,3 mln zł wobec 35,6 mln zł poniesionych za 3 pierwsze miesiące ubiegłego roku, przez ówczesny Bank BGŻ. Bieżące koszty integracji zawierają również koszty przygotowań do fuzji prawnej z Sygma Bankiem Polska. 


– Zakładamy, że rejestracja połączenia nastąpi w najbliższych tygodniach, a integracja operacyjna zakończy się w I połowie 2017 roku. Połączenie z Sygmą umocni nasz Bank w obszarze kredytów konsumenckich. Staniemy się też jednym z największych wydawców kart kredytowych w Polsce. To kolejny ważny etap na drodze realizacji naszej strategii, która zakłada m.in. zwiększenie skali działalności  Banku, a jednocześnie wzrost efektywności. Mamy szeroką, uniwersalną ofertę, skierowaną do wszystkich grup klientów – łącząc te przewagi rynkowe chcemy osiągnąć dalszy rozwój i wyraźny wzrost wyniku na działalności bankowej – dodaje Tomasz Bogus.


Na dynamikę wyników w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku miały wpływ przede wszystkim zrealizowane połączenie Banku BGŻ BNP Paribas oraz włączenie Sygma Banku Polska w struktury Grupy Kapitałowej. Kredyty brutto wzrosły rdr o 78% do 56 mld zł, na co złożył się wzrost o 86,8% kredytów udzielonych przedsiębiorcom i 62,5% kredytów dla gospodarstw domowych (łącznie z przedsiębiorcami indywidualnymi i rolnikami). Stanowią one odpowiednio ok. 33% i 62% portfela kredytów brutto.


Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: