Konsultacje społeczne w sprawie problemów w sektorze owoców i warzyw

Zgodnie z przepisem art. 184 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007 str. 1) Komisja Europejska przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 31 grudnia 2013 r. sprawozdanie dotyczące wprowadzenia w życie przepisów dotyczących organizacji producentów, funduszy operacyjnych i programów operacyjnych w sektorze owoców i warzyw.

Konsultacje społeczne w sprawie problemów w sektorze owoców i warzyw

Komisja Europejska opierając się na dotychczasowych doświadczeniach wyniesionych z reformy przeprowadzonej w 2007 r., a także uwzględniając nowe wyzwania oraz wnioski w sprawie reformy WPR, zamierza dokonać dogłębnej analizy obecnych uregulowań UE stosowanych w sektorze owoców i warzyw, aby na odpowiednim etapie wykorzystać jej wyniki.
 

W związku z powyższym Komisja Europejska w dniu 4 czerwca br. uruchomiła konsultacje społeczne w celu zidentyfikowania najbardziej dotkliwych problemów, z którymi mają do czynienia podmioty funkcjonujące w sektorze owoców i warzyw, związanych z aktualnie obowiązującymi przepisami UE. Zebrane informacje zostaną wykorzystane do analizy, o której mowa, a następnie przy określeniu założeń do ewentualnych zmian w uregulowaniach wspólnej organizacji rynków rolnych w sektorze ogrodniczym.”
 

Informacja ta może posłużyć organizacjom reprezentującym polski sektor owoców i warzyw zamierzającym skutecznie wpływać na kształt rozwiązań określonych w prawodawstwie UE. Przeprowadzane konsultacje społeczne umożliwiają każdemu przedstawienie własnych propozycji oraz uwag w zakresie planowanych uregulowań w aktach bazowych, już na etapie przygotowywania ich projektów przez Komisję Europejską.
 

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/policy/consultation/index_pl.htm

 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!