Norma dotycząca utrzymania stref buforowych wzdłuż cieków wodnych

Do publikacji zostało już skierowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm. Zmiany polegają na wprowadzeniu do norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, normy dotyczącej utrzymania stref buforowych wzdłuż cieków wodnych.

Norma dotycząca utrzymania stref buforowych wzdłuż cieków wodnych

Celem normy jest przede wszystkim ochrona jakości wód. Na jakość zasobów wodnych wpływają zanieczyszczenia z różnych źródeł, w tym także zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych, w szczególności azotany. Dlatego jednym z działań służących ochronie jakości wody jest zakaz stosowania nawozów naturalnych i mineralnych na gruntach rolnych w odległościach od brzegu cieków i zbiorników wodnych, określonych w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania.
 

Nowa norma stanowi element zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance), co oznacza, że w przypadku jej nieprzestrzegania konsekwencją będzie odpowiednie zmniejszenie płatności bezpośrednich.
 

W zakresie tej normy obowiązują przepisy odnoszące się do zakazu stosowania na gruntach rolnych gnojowicy w odległości co najmniej 10 m, a w przypadku pozostałych nawozów w odległości co najmniej 5 m od brzegów:

  • jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha;
  • cieków wodnych;
  • rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu;
  • kanałów w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo wodne ( ustawa z 18 lipca 2001 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 145).

Odrębne regulacje obowiązują w przypadku zbiorników mających szczególne znaczenie dla bilansu wodnego dla potrzeb kraju m.in. chodzi tutaj o jeziora i zbiorniki wodne o powierzchni powyżej 50 ha, strefy ochronne ujęć wody oraz obszary morskiego pasa nadbrzeżnego. W przypadku powyższych elementów ustanowiono 20 - metrową strefę, w ramach której nie można stosować nawozów.

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!