Rozmowy polsko - norweskie o współpracy związanej z gospodarką morską

Sekretarz stanu Kazimierz Plocke spotkał się dziś z minister rybołówstwa i spraw przybrzeżnych Królestwa Norwegii Lisbeth Berg – Hansen, , która towarzyszyła goszczącej w Polsce norweskiej Parze Królewskiej.

Rozmowy polsko - norweskie o współpracy związanej z gospodarką morską

Najważniejszymi omawianymi tematami były sprawy związane z reformą Wspólnej Polityki Rybackiej UE oraz wzajemne relacje dwustronne pomiędzy Polską i Norwegią w zakresie handlu owocami morza i współpracy związanej z gospodarką morską. Minister Berg – Hansen podkreśliła, że Polska jest dla Norwegów bardzo ważnym rynkiem. Polska jest trzecim największym, wśród krajów UE, odbiorcą norweskich produktów rybołówstwa. Norwegowie mają nadzieję na dalsze rozwijanie sprzedaży ryb do Polski, a także innych krajów UE. Wiceminister Plocke wskazał, że strona polska także jest zainteresowana rozwijaniem współpracy handlowej. Obecnie dwustronny bilans handlowy w zakresie towarów rolno-spożywczych jest niekorzystny dla Polski, stąd jesteśmy zainteresowani rozszerzeniem eksportu naszej żywności, m.in. produktów mleczarskich oraz owoców i warzyw, do Norwegii.
 

Przybliżając stanowisko Polski w zakresie reformy Wspólnej Polityki Rybackiej, Kazimierz Plocke wskazał także na dotychczasowe dokonania Polski w zakresie reorganizacji naszej floty połowowej, która została zmniejszona ok. 40% w latach 2004-2006. Daje nam to moralne prawo do podkreślania roli ekologii i zrównoważonego gospodarowania zasobami morza w relacjach z innymi krajami – mówił Plocke.
 

Nie chcemy uspokajać sumienia ruchami pozorowanymi, ale jesteśmy gotowi na działania wywołujące realne efekty – dodał odnosząc się do reformy Wspólnej Polityki Rybackiej UE.
 

Sekretarz stanu podkreślił m.in. znaczenie sprawy odrzutów w połowach, ponieważ, o ile na Morzu Bałtyckim stanowią one ok. 6% połowu, to, jak wynika ze statystyk FAO, na Morzu Śródziemnym mogą dochodzić nawet do 80%.
 

Minister Berg – Hansenzaznaczyła, że Norwegia z uwagą obserwuje dyskusję dotyczącą reformy Wspólnej Polityki Rybackiej UE. Norweska minister podzieliła także opinię, że ważnym jest, aby reforma nabrała realnego kształtu i nie uległa rozmyciu wśród nie do końca sprecyzowanych deklaracji.
 

Ministrowie podkreślili znaczenie zrównoważonego gospodarowania zasobami morza oraz rolę badań naukowych w tym zakresie. Wiceminister Plocke zwrócił uwagę na sprawę braku zgody norweskiej administracji na prowadzenie przez Polskę badań halibuta grenlandzkiego na wodach archipelagu Svalbard w 2010 oraz 2012 r. Minister Berg – Hansen argumentowała, że kwoty połowowe halibuta w regionie Svalbardu są dzielone pomiędzy Norwegię i Rosję. Wskazywała także, że wszystkie wnioski o zgodę na badania rozpatrywane są o oparciu o takie same kryteria.
 

Norweska minister informowała także o inicjatywie w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Zdrowe i wydajne morza i oceany(tzw. JPI Oceans), która, w ocenie Norwegii, będącej jednym z jej inicjatorów, może stać się efektywną platformą koordynacji badań naukowych związanych z morzem. Kazimierz Plocke wskazał, że jak na razie Polska nie uczestniczy w JPI Oceans, jednakże Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które w Polsce jest resortem wiodącym dla tej inicjatywy, z uwagą śledzi działania realizowane w jej ramach. Zaznaczył, że Polska rozważa ew. przystąpienie do JPI Oceans, o ile pojawi się w tym kierunku wystarczające zainteresowanie ze strony sektora nauki.
 

Jak wynika z wielu opinii, XXI w. będzie wiekiem wody, stąd szczególna odpowiedzialność ciąży na służbach odpowiedzialnych za racjonalne gospodarowanie zasobami akwenów wodnych, czyli m.in. na nas – podsumował spotkanie wiceminister Plocke.

 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!