Spotkanie informacyjne w krakowskim oddziale CDR

„WPR po 2013 ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat wdrażania integrowanej ochrony roślin oraz prezentacji dobrych praktyk w ramach Osi III i programu LEADER” to temat spotkania informacyjnego, zorganizowanego 17-18 grudnia br. w siedzibie oddziału krakowskiego Centrum Doradztwa Rolniczego.

Spotkanie informacyjne w krakowskim oddziale CDR
W spotkaniu skierowanym do kadry kierowniczej jednostek doradztwa wziął udział podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk.
 

Była to dobra okazja do wymiany poglądów dotyczących obecnego stanu oraz przyszłości doradztwa rolniczego w naszym kraju – podkreślił powiedział wiceminister Nalewajk na zakończenie spotkania.
 

Ośrodkom, które zostały wyróżnione w konkursie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na najlepszy projekt ODR, promujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wiceminister wręczył nagrody.
 

Nagrody w postaci nowoczesnych aparatów cyfrowych otrzymali:
 

  • Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu za oryginalną wystawę fotograficzną, promującą osiągnięcia PROW 2007 -2013 w woj. dolnośląskim oraz najciekawszą stronę internetową, promująca PROW 2007 – 2013;
  • Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie za przygotowanie mobilnych wystaw promujących PROW 2007 -2013 na terenie woj. podlaskiego w sposób masowy w długim okresie czasu;
  • Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku za opracowanie oryginalnego filmu na temat PROW 2007 - 2013 na Pomorzu, dzięki czemu będzie możliwa promocja PROW 2007 -2013 w sposób masowy, w długim okresie czasu;
  • Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie za innowacyjne podejście do tematu i realizację szeregu konferencji pt. „Mój Rynek”, promujących nowe, mało popularne wśród potencjalnych beneficjentów woj. śląskiego działanie PROW 2007 -2013;
  • Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach za innowacyjność w podejściu do tematu i popularyzację PROW 2007 - 2013 wśród kobiet wiejskich i młodych rolników oraz aktywizację współpracy z Lokalnymi Grupami Działania na terenie woj. świętokrzyskiego;
  • Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie za innowacyjny projekt promocji PROW 2007 – 2013, wykorzystujących różnorodne media (radio, telewizja, prasa) i opracowanie spotów telewizyjnych oraz spotów radiowych, połączonych z konkursami, związanymi z PROW 2007 – 2013.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!