Zmiany planowane dla niektórych wniosków o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj

W związku z planowaną zmianą przepisów, nie należy składać do ZUS wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (ZUS rozpatrzy sprawę z urzędu - bez ponownego wniosku), ani o zwrot nadpłaty (o zwrot będzie można wystąpić po ustaleniu wysokości umorzenia).

Zmiany planowane dla niektórych wniosków o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj
Sejm przyjął i przekazał do Senatu zmiany przepisów, w oparciu o które wnioski o zwolnienie z opłacania składek złożone do 30 czerwca przez płatników, którzy:
  • posiadali nadpłatę,
lub
  • dokonali płatności składek, które pokryły składki za okresy objęte złożonym wnioskiem, z urzędu (bez dodatkowego wniosku) zostaną ponownie rozpatrzone przez ZUS.
Wnioski te zostaną rozpatrzone nawet jeśli wcześniej Zakład odmówił zwolnienia z opłacania składek.
Po wejściu w życie przepisów, możliwe będzie umorzenie składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej. Płatnicy, którzy na wskazany w przepisach dzień:
  • zgłosili do ubezpieczeń społecznych poniżej 10 ubezpieczonych, będą mogli uzyskać umorzenie w wysokości 100% składek należnych,
  • zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, będą mogli uzyskać umorzenie w wysokości 50% składek należnych.
Jeżeli w związku z umorzeniem składek powstanie nadpłata, to zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych składek lub będzie podlegać zwrotowi na wniosek płatnika.
 
O zwolnieniu z opłacania składek lub jego nowej wysokości ZUS poinformuje na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przekaże pismo za pośrednictwem poczty. 
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!