Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • 2020-04-06

  Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

  Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

 • 2020-04-05

  Trzynasta emerytura, czyli dodatkowe roczne świadczenie pieniężne

  Trzynastą emeryturę będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku.

 • 2020-03-26

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 25 marca 2020 r.

  W związku ze zmianą przepisów został wydłużony termin, w którym nie funkcjonują żłobki, przedszkola, szkoły i inne placówki, do których dzieci uczęszczają.

 • 2020-03-13

  Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w formie elektronicznej

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie ubezpieczonej na czas opieki nad dzieckiem do lat 8 w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19.

 • 2020-02-28

  Nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły – możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego

  Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, które uczęszcza do żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego i dowiesz się, że placówka ta będzie zamknięta, możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

 • 2020-02-19

  W „małym ZUS” już ponad 211 tys. osób

  Od początku lutego do "małego ZUS" zgłosiło się blisko 50 tys. przedsiębiorców. Do korzystania z ulgi, która od 2019 r. uprawnia do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne, wnioskowało już ponad 211 tys. osób.

 • 2019-12-17

  Ponad 25 mln elektronicznych zwolnień lekarskich

  Od momentu wprowadzenia elektronicznych zwolnień lekarskich, tj. od 2016 r. do końca listopada 2019 r. wystawiono już 33,7 mln elektronicznych zwolnień lekarskich, czyli e-ZLA. W Polsce w formie elektronicznej wystawianych jest 99,99 proc. takich zaświadczeń. – Wprowadzenie e-ZLA okazało się sukcesem. Elektroniczne zwolnienia dają zupełnie nowe możliwości przy analizowaniu m.in....

 • 2019-09-28

  Niższy podatek dla emerytów i rencistów

  Uwaga emeryci i renciści: od października zmienia się stawka podatku dochodowego dla osób z rocznym dochodem do 85.528 zł. Co za tym idzie, zmienia się również miesięczna zaliczka na podatek dochodowy. Zysk dla klientów ZUS to od kilku do kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

 • 2019-05-08

  Skuteczniejsze kontrole zwolnień

  Rośnie efektywność kontroli zwolnień lekarskich. Dzięki wprowadzeniu e-zwolnień Zakład Ubezpieczeń Społecznych może na bieżąco reagować na wszelkie pojawiające się nieprawidłowości. W I kwartale tego roku ZUS wstrzymał wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 9,2 mln zł.

 • 2019-04-30

  Dla kogo jednorazowe świadczenie pieniężne

  W maju 2019 r. , na podstawie ustawy z 4 kwietnia 2019 r.[1], wypłacimy jednorazowe świadczenie pieniężne emerytom, rencistom oraz innym osobom, którym wypłacamy świadczenia określone w tej ustawie.

 • 2019-04-02

  Wysokość stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe

  W roku składkowym, który rozpoczyna się od 1 kwietnia 2019 r. obowiązują te same wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup działalności zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie z tytułu wypadków przy...

 • 2019-03-01

  Waloryzacja emerytur i rent od dnia 1 marca 2019 r.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca 2019 r. przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych.
ZUS