| Autor: redakcja1

Kontrakty na zboża i oleiste tracą na wartości

Możliwe są znaczne zmiany notowań (w obie strony), jeśli USDA zaskoczy rynek. Tym czasem jednak, część inwestorów wychodzi z zajmowanych pozycji (głównie długich), starając się ograniczyć ryzyko.

Kontrakty na zboża i oleiste tracą na wartości
Analitycy przewidują, że w swojej miesięcznej prognozie USDA zwiększy (w stosunku do prognozy czerwcowej) amerykańskie zapasy końcowe kukurydzy, zarówno dla sezonu 16/17, jak i 17/18 - odpowiednio 27 i 71 mln buszli. Ma to być wynik wyższych zapasów na dzień 1 czerwca (raport kwartalny z 30 czerwca) i większej produkcji w nowym sezonie (większy areał).  Oczekiwany jest wzrost światowych zapasów końcowych kukurydzy w sezonie 17/18 o 1 mln ton do 195,33 mln t (w stosunku do poprzedniej prognozy).

Jak wskazuje Andrzej Bąk z e-WGT, oczekuje się korekty o 48 mln buszli w dół amerykańskich zapasów pszenicy na koniec sezonu 17/18, do 876 mln buszli. Spodziewany jest znaczny (3,8 mln ton) spadek globalnych zapasów końcowych pszenicy w sezonie 17/18, do 257,4 mln ton. Miesiąc wcześniej USDA podniosła tę wartość w podobnym zakresie. Nadal zapasy pszenicy, po korekcie w dół, powinny być powyżej rekordu z sezonu 16/17.

Oczekuje się, że USDA obniży (w stosunku do czerwca) prognozę amerykańskich zapasów końcowych soi w sezonie 16/17 i 17/18 - odpowiednio o 20 i 22 mln buszli, ponieważ analitycy prognozują niższą produkcję z niższego areału.


Tagi:
źródło: