Zboża

 • 2017-09-08

  Uprawa nowych zarejestrowanych odmian kukurydzy

  W Polsce kukurydzę uprawia się na powierzchni 1,2 mln hektarów z czego około 600 ha to uprawa na ziarno. Do obsiania takiego areału rolnicy maja do wyboru bardzo liczne odmiany z rejestrów zagranicznych i rejestru krajowego.

 • 2018-12-10

  Rynek zbóż w kraju (25.11.2018)

  Na rynku krajowym w przedostatnim tygodniu listopada 2018 r. zaobserwowano nieznaczne zmiany cen zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2018-12-09

  Tempo unijnego eksportu zbóż jest w tym sezonie o 21% wolniejsze

  W tygodniu kończącym się 2-grudnia kraje Unii Europejskiej wyeksportowały (poza UE) prawie 200 tys. ton pszenicy miękkiej. W skali tygodnia eksport tego zboża wzrósł o 65%, ale ciągle był zdecydowanie mniejszy niż w analogicznym tygodniu przed rokiem. Od początku lipca wywieziono poza UE 6,43 mln ton pszenicy miękkiej, czyli o prawie 30% mniej niż w analogicznym okresie sezonu...

 • 2018-12-06

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (25.11.2018)

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 19 do 25 listopada 2018 roku większość cen zbóż względem poprzedniego tygodnia wzrosła. Jedynie cena pszenicy paszowej zmalała.

 • 2018-12-03

  Amerykańskie kontrakty na zboża i oleiste mocno zyskały na wartości

  Fundusze hedgingowe redukowały w piątek swoje krótkie pozycje w zbożach i soi przed szczytem G20. Spekulacyjne zakupy kontraktów przełożyły się na zdecydowane wzrosty notowań w Chicago. Do wzrostów przyczyniło się także podpisanie porozumienia handlowego w ramach NAFTA (USA, Meksyk, Kanada), które musi być jeszcze ratyfikowane przez krajowe organy ustawodawcze.

 • 2018-12-02

  Eksport polskich zbóż i ich produktów

  W sierpniu 2018 r. z Polski wywieziono 459 tys. t ziarna zbóż względem 286 tys. t w poprzednim miesiącu, w tym 211 tys. t pszenicy, 85 tys. t żyta, 57 tys. t kukurydzy, 21 tys. t jęczmienia i mniejsze ilości pozostałych zbóż. Przywóz wyniósł 102 tys. t, w odniesieniu do 103 tys. t w poprzednim miesiącu. Wzrósł import pszenicy i żyta, a pozostałych zbóż zmalał.

 • 2018-11-30

  Mniejsze zbiory zbóż na świecie

  W 2018 r. globalne zbiory zbóż, ale bez ryżu są oceniane na 2,081 mld ton, a więc o 1,1% mniej od zbiorów z 2017 r.

 • 2018-11-30

  Rynek zbóż w kraju (18.11.2018)

  W połowie listopada 2018 r. na rynku krajowym odnotowano minimalny wzrost cen zbóż podstawowych i kukurydzy. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2018-11-29

  Słabe tempo eksportu unijnej pszenicy utrzymuje się nadal

  W tygodniu kończącym się 18-listopada kraje Unii Europejskiej wyeksportowały (poza UE) tylko skromne 83,4 tys. ton pszenicy miękkiej.

 • 2018-11-28

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (18.11.2018)

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 12 do 18 listopada 2018 roku relacja większości cen zbóż względem poprzedniego tygodnia była zróżnicowana. Jedynie cena jęczmienia paszowego pozostała niezmienna.

 • 2018-11-26

  Polski handel zagraniczny zbożami

  W ciągu trzech miesięcy sezonu 2018/2019 z kraju wyeksportowano 1,5 mln ton zbóż i przetworów zbożowych w ekwiwalencie ziarna względem 1,1 mln ton w tym samym okresie przed rokiem.

 • 2018-11-25

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (11.11.2018)

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 5 do 11 listopada 2018 roku większość cen zbóż względem poprzedniego tygodnia wzrosła. Jedynie cena jęczmienia paszowego pozostała niezmienna, a cena pszenicy paszowej zmalała.