Partner serwisu Zboża

 

Zboża

 • 2020-07-01

  Rynek zbóż w kraju (21.06.2020)

  Na rynku krajowym w trzecim tygodniu czerwca 2020 r. ceny monitorowanych zbóż podstawowych uległy spadkowi. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2020-07-01

  Podaż zbóż do skupu

  Krajowa podaż zbóż do skupu jest sporo większa niż rok wcześniej.

 • 2020-06-30

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (21.06.2020)

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 15 do 21 czerwca 2020 roku cen zbóż względem poprzedniego tygodnia wykazywały wzrostową tendencję. Jedynie cena jęczmienia paszowego zmalała.

 • 2020-06-24

  Rynek zbóż w kraju (14.06.2020)

  Na rynku krajowym w drugim tygodniu czerwca 2020 r. zmiany cen zbóż były nieznaczne. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2020-06-23

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (14.06.2020)

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 8 do 14 czerwca 2020 roku cen zbóż względem poprzedniego tygodnia wykazywały spadkową tendencję. Jedynie cena jęczmienia paszowego wzrosła.

 • 2020-06-18

  Polska ma 10% udział w unijnym eksporcie pszenicy w tym sezonie

  W tygodniu kończącym się 14-czerwca 2020 udział polskiej pszenicy miękkiej w całym unijnym eksporcie stanowił 15% i wyniósł 31.405 ton (tydzień wcześniej było to tylko 27.500 ton). W poprzednich czterech tygodniach Polska eksportowała poza UE średnio po 67,15 tys. ton pszenicy.

 • 2020-06-18

  Amerykanie podnieśli prognozę produkcji kukurydzy w nowym sezonie

  Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) w raporcie z 11-czerwca dokonał kolejnej korekty w górę prognozy światowej produkcji kukurydzy w sezonie 2020/21.

 • 2020-06-17

  USDA podniósł globalną produkcję i zapasy pszenicy

  W czerwcowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) wzrosła, w porównaniu z szacunkami z maja, prognozowana globalna produkcja pszenicy w sezonie 2020/21. Najnowsza prognoza opiewa na 773,4 mln ton (768,5 w maju) i o 9 mln ton przekrocza rekordowe zbiory w sezonie 2019/20 r.

 • 2020-06-17

  Zbiory pszenicy w Australii powinny wzrosnąć o 3/4 w nowym sezonie

  Australijski ABARES poinformował we wtorek, że produkcja pszenicy w sezonie 2020/21 wyniesie 26,7 mln ton, w porównaniu z marcowym szacunkiem na 21,3 mln ton. Oznacza to wzrost prognoz o prawie 1/4 od marca i aż o 3/4 w porównaniu z sezonem 2019/20.

 • 2020-06-17

  Tempo eksportu polskiej pszenicy miękkiej poza UE jest blisko 3 razy szybsze niż sezon wcześniej

  W tygodniu kończącym się 7-czerwca 2020 udział polskiej pszenicy miękkiej w całym unijnym eksporcie stanowił 21% i wyniósł 27.500 ton.

 • 2020-06-16

  Unijny eksport pszenicy mocno zwolnił w ostatnim tygodniu

  W tygodniu kończącym się 8-czerwca 2020 kraje Unii Europejskiej wyeksportowały tylko 133.346 ton pszenicy miękkiej. Wynik ten zostanie zapewne skorygowany w górę wzorem tygodni wcześniejszych, ale i tak nie zbliży się nawet do średniej z poprzednich 4 tygodni na poziomie 491 tys. ton.

 • 2020-06-15

  Handel zagraniczny unijnym zbożem

  Spory popyt krajów trzecich na zboża, pomimo znacznej konkurencji, szczególnie ze strony Rosji i Ukrainy, skutkuje wzrostem unijnego eksportu ziarna.
zboża