| Autor: redakcja1

Krajowe zbiory zbóż

Zbiory zbóż rozpoczęto w trzeciej dekadzie lipca, a powszechnie przeprowadzano w pierwszej i drugiej dekadzie sierpnia.

Krajowe zbiory zbóż
Notowane w sierpniu opady deszczu uniemożliwiały sprawne przeprowadzanie tych prac. W wielu rejonach kraju zauważono przejściowo nadmierne uwilgotnienie gleby powodujące utrudnienia i opóźnienia w prowadzeniu żniw zbóż i rzepaków. Do końca sierpnia na powierzchni prawie całego kraju prace żniwne zakończono, chociaż z informacji uzyskanych od terenowych rzeczoznawców GUS wynika, że lokalnie zboża zbierano jeszcze na początku września.

Na podstawie prowadzonych szacunków, ocenia się, że powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2021 r. wyniosła około 7,5 mln ha, w tym powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi - 6,3 mln ha, z tego:
  • pszenicy - 2,4 mln ha,
  • żyta - 0,8 mln ha,
  • jęczmienia - 0,7 mln ha,
  • owsa - 0,5 mln ha,
  • pszenżyta - 1,3 mln ha,
  • mieszanek zbożowych - 0,7 mln ha.
Przewiduje się, że plony zbóż łącznie wyniosą ok. 46,2 dt/ha, czyli mniej o 4% - 1,7 dt/ha w porównaniu z zeszłorocznymi, a plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 42,6 dt/ha, tj. w odniesieniu do ubiegłorocznych mniej o 5% - 2,2 dt/ha.

Plony zbóż ozimych ogółem z ozimymi mieszankami zbożowymi oszacowano na 45,7 dt/ha, a zatem to spadek o 4% - 2 dt/ha.

Plony zbóż jarych razem z jarymi mieszankami zbożowymi oceniono na 34,7 dt/ha, czyli niższe o 4% - 1,6 dt/ha od plonów ubiegłorocznych.

Zbiory zbóż ogółem ocenia się na 34,5 mln t, a zatem to obniżka o 3% - 1,1 mln t mniej w stosunku do zbiorów ubiegłorocznych.

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 27 mln t, tj. mniej 6% - 1,6 mln t niż w roku 2020.

Zbiory zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na 20,7 mln t, czyli mniej o 9% - 2 mln t w porównaniu z ubiegłorocznymi, a zbiory zbóż jarych razem z jarymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na 6,2 mln t, a zatem więcej o 7% - 0,4 mln t w stosunku do zbiorów ubiegłorocznych.


Tagi:
źródło: