| Autor: redakcja1

Prognoza światowych zbiorów zbóż w sezonie 2022/2023

W maju 2022 r. Departament Rolnictwa USA (USDA) po raz pierwszy przedstawił prognozę globalnych zbiorów zbóż w nadchodzącym sezonie.

Prognoza światowych zbiorów zbóż w sezonie 2022/2023
Światowe zbiory zbóż, ale bez ryżu w sezonie 2022/2023 mogą ukształtować się na poziomie 2 251 mln ton, czyli niższym o 1% niż w rekordowym, poprzednim sezonie, ale znacząco wyższym niż w latach wcześniejszych. Globalne zbiory pszenicy prawdopodobnie zmniejszą się o 1% do 775 mln ton.

Spadek zbiorów pszenicy oczekiwany jest głównie na Ukrainie o 35% do 21,5 mln ton, Australii o 17% do 30 mln ton, Argentynie o 10% do 20 mln ton oraz w UE, Chinach i Indiach - po około 1%, odpowiednio do 136,5 mln ton, 135 mln ton i 108,5 mln ton. Wzrost zbiorów może wystąpić m.in. w Kanadzie o 52% do 33 mln ton, Rosji o 6% do 80 mln ton, USA o 5% do 47 mln ton oraz Brazylii i Kazachstanie - po około 10%, odpowiednio do 8,5 mln ton i 13 mln ton.

Zbiory zbóż paszowych przewidywane są na poziomie blisko 1 476 mln ton, czyli niższym o 2% niż w bieżącym sezonie, w tym kukurydzy – o 3% do 1 181 mln ton. Większe zbiory przewidywane są dla wszystkich zbóż z wyjątkiem żyta, które odnotuje zniżkę o 2% do 12 mln ton.

USDA szacuje, że zbiory zbóż w UE w 2022 r. mogą ukształtować się w granicy 288 mln ton, tj. niższej o 1,5% niż przed rokiem. W krajach WNP w 2022 r. może zostać zebrane 210 mln ton zbóż, a zatem mniej o 12% niż rok wcześniej. W Rosji zbiory zbóż mogą osiągnąć poziom 122 mln ton, a więc wyższy o 7% niż w 2021 r. Sytuacja ta pozwoli na zwiększenie eksportu zbóż, który może zbliżyć się do 50 mln ton. Na Ukrainie, z uwagi na prowadzone działania wojenne, zbiory zbóż w 2022 r. mogą ulec spadkowi o 44,5% do 48 mln ton. W związku z tym podaż ziarna z tego kierunku będzie ograniczona, więc wysyłka netto może wynieść 21 mln ton.


Tagi:
źródło: