| Autor: redakcja6

Spadek cen środków produkcji dla rolnictwa na świecie

Według ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Aldona Zalewskiego i Arkadiusza Zalewskiego, w październiku 2014 roku potaniały nawozy mineralne na świecie.

Spadek cen środków produkcji dla rolnictwa na świecie

Ceny nawozów na rynku światowym

W dziewiątym miesiącu bieżącego roku odnotowano spadek cen nawozów mineralnych, średnio o 0,4% w ujęciu miesięcznym. Przyczyną obniżek, zdaniem specjalistów IERiGŻ, były malejące ceny energii, które zmniejszają koszty produkcji i transportu nawozów.

W analizowanym okresie przeciętna cena nawozów mineralnych kształtowała się na poziome średnio o 3,7% wyższym w relacji rocznej. W tym czasie zaobserwowano zwyżki notowań fosforanu amonu - o 23,6%, superfosfatu potrójnego - o 32,3% oraz mocznika - o 7,3%. Jednocześnie spadła o 20% cena soli potasowej.

Niższe ceny paliw na rynku światowym

Jak czytamy w grudniowym Rynku Rolnym, w październiku minionego roku, bezpośrednią przyczyną spadku cen nośników energii były zniżki cen zaobserwowane w obrębie ropy naftowej. Przeciętne spadły one o 8,9%, w tym ropy Brent o 10,3%. Przyczyną obserwowanych spadków był wyraźny wzrost wydobycia ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych ze złóż łupkowych, a także słabnący popyt spowodowany niższym tempem wzrostu gospodarczego Chin i Europy.

Ceny materiałów budowlanych, środków ochrony roślin i maszyn rolniczych

Zdaniem specjalistów, na rynku materiałów budowlanych, środków ochrony roślin oraz maszyn rolniczych październikowe zmiany cen były niewielkie. W ujęciu rocznym maszyny rolnicze podrożały o 1,7%, środki ochrony roślin o 1,1%, a ceny materiałów budowlanych zostały obniżone średnio o 0,3%.Tagi:
źródło: