Amoniak ciekły

Amoniak ciekły

Oferent

Oferent: ANWIL S.A.

Toruńska 222 , 87-805 Włocławek
woj. Kujawsko-Pomorskie

Kontakt: 54 414-36-00

Produkt

Data dodania: 2011-06-01 09:06:49

Ostatnia aktualizacja: 2019-09-10 08:51:20

 

Zadaj pytanie

Szczegółowy opis

Nazwa towaru:
handlowa - amoniak ciekły syntetyczny, systematyczna – amoniak, w języku angielskim - liquid ammonia synthetic, w języku francuskim - ammoniac liquide synthetique, w języku niemieckim - Ammoniak flussig synthetisch.
Stopień czystości.
Czystość techniczna.

Postać.
Ciecz.

Wzór chemiczny:
sumaryczny: NH3, masa cząsteczkowa: 17,0304 (1977r).

Zastosowanie.
Amoniak ciekły syntetyczny stosowany jest w przemyśle chemicznym, w chłodnictwie i hutnictwie.

Wymagania techniczne.
Postać: ciecz bezbarwna, o ostrym zapachu. Zawartość amoniaku, % (m/m): co najmniej 99,85. Pozostałość po odparowaniu, % (m/m): nie więcej niż 0,15.
Pakowanie i transport.
Cysterny kolejowe i samochodowe.
Amoniak podlega przepisom ADR i RID.
Nr UN 1005.
Prawidłowa/oficjalna nazwa przewozowa (ADR/RID): AMONIAK, BEZWODNY.
Klasa 2.
Grupa pakowania: brak.

Przechowywanie.
W zbiornikach stałych zgodnie z przepisami DT/UC/90/ZS.