Dodane: 15 wrzesień 2020 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Kwas azotowy

Nazwa towaru: handlowa - kwas azotowy techniczny 54,0%-60,0%, systematyczna - kwas azotowy (V), w języku angielskim - nitric acid, w języku niemieckim – Salpetersaure, w języku francuskim - acide nitrique. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań:
wg ZN-ANWIL SA-4:2006

Wymagania techniczne: HNO3 (V), % (m/m.) 54,0%-60,0%, Pozostałość po prażeniu, %(m/m.), nie więcej niż 0,05. Dodatkowa informacja:
Gęstość kwasu azotowego: 1,334-1,367 g/cm3

Pakowanie i transport.
Cysterny samochodowe o kodach: L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH, L15CH, L21DH.
Kwas azotowy techniczny podlega przepisom ADR i RID. Nr UN 2031.
Prawidłowa/oficjalna nazwa przewozowa (ADR/RID):
KWAS AZOTOWY.
Klasa 8.
Grupa pakowania II