Precyzyjne Pobieranie Gleby

Oferent

Oferent: P.H.U. Pawrol

Chmiel Kolonia 16, 23-114 Chmiel Kolonia
woj. Lubelskie

Godziny otwarcia: 24

Kontakt: 602 484 412

Produkt

Data dodania: 2011-10-05 15:16:48

Ostatnia aktualizacja: 2019-09-10 08:51:21

 

Zadaj pytanie

Szczegółowy opis

Regularne badanie gleby jest nie tylko wymogiem dobrej praktyki rolniczej, jest także zalecane przez odpowiednie przepisy (rozporządzenie ministra z dn. 23.12.02 r., Dz. U. 03.4.44, Załącznik 1 pkt 9, Plan Nawożenia). Jednak dla potrzeb precyzyjnego ogrodnictwa potrzebujemy czegoś więcej, a mianowicie zbadania rozkładu zasobności gleby na obszarze naszych pól. Ta zmienność zasobności będzie podstawą zabiegów zmiennego nawożenia. Przy dużej zmienności stosowanie zróżnicowanego dawkowania nawozów generować będzie znaczne oszczędności nakładów na zakup nawozów.

Kluczem do dobrego wykonania mapy zasobności i zmienności glebowej jest po pierwsze umiejętne wykorzystanie nawigacji satelitarnej GPS w celu pełnej kontroli nad regularnością wytyczenia siatki próbobrania.
Jak to robimy?

Usługa precyzyjnego poboru gleby wykonywana jest w następujących etapach:

1. Pomiar terenu badań – jest to pierwsza czynność wykonywana przy realizacji zlecenia precyzyjnego pobierania gleby. Jest to istotny element gdyż na podstawie zmierzonego obszaru ustalana jest ilość prób do pobrania. Pomiar odbywa się w ten sam sposób i przy użyciu tego samego, dokładnego zestawu pomiarowego wykorzystującego GPS co w przypadku zlecenia pomiaru areału do wniosków IACS. Sprządzona ostatecznie mapa obszaru badań może być z powodzeniem wykorzystana jako podstawa do wypełnienia wniosku powierzchniowego. 

2. Wyznaczenie obszaru poboru poszczególnej probki - oprogramowanie pomiarowe daje możliwość wyznaczania sektorów (rastrów) dla poboru poszczególnych kolejno ozanczonych próbek. Jedna próba jest standardowo pobierana zgodnie z zasadami Polskiej Normy z obszaru rastra nie większego niż 4 ha. Na życzenie Klienta wykonujemy również pobór z rastrów 1, 2 oraz 3 hektarowych. Większa gęstość rastrów na polu pozwala na jeszcze wierniejsze odwzorowanie zasobności gleby na danym polu. 

3. Pobieranie gleby w rastrze – ta czynność odbywa się przy użyciu zestawu nawigacyjnego GPS z wcześniej przygotowaną mapą do poboru oraz automatu hydraulicznego zamieszczonego na quadzie lub małym i lekkim samochodzie terenowym. Na jedną próbę składa się 12-24 nakłuć. Gleba z każdego nakłucia jest, po odrzuceniu przez automat wierzchniej wartwy, umieszczana w znormalizowanym kartonie. Każde wbicie się automatu w glebę jest monitorowane przy użyciu sygnału z GPS w oprogramowaniu komputera polowego. Po zebraniu odpowiedniej ilości gleby z rastra kartonik jest oznaczany tym samym numerem ID co w komputerze polowym. Ma to szczególne znaczenie przy tworzeniu map zasobności, precyzyjnego planu nawozowego oraz tworzeniu map aplikacyjnych dla precyzyjnego nawożenia.

4. Analiza w labolatoriach – po zebraniu gleby i oznaczeniu prób ze zleconego obszaru badań całość jest dostarczana do wyznaczonego laboratorium. Z jednej próby można uzyskać wyniki następujących analiz:
- pH + makroelementy (fosfor, potas oraz magnez) – standardowa usługa; - bor + mikroelementy (cynk, mangan, miedź oraz żelazo); - siarka, próchnica (zawartość węgla); - metale ciężkie.
Otrzymane wyniki z poszczególnych analiz dostarczane są do nas w formie cyfrowej. Każdemu numerowi w tabelce odpowiada ten sam numer ID co pobranej próby. 

5. Mapowanie zasobności – dzięki cyforwemu przepływowi danych oraz korelacji wyników badań z analiz i cyfrowo oznaczonych miejsc poboru gleby tworzone są dokładne mapy zasobności gleby w poszczególne składniki. Każda mapa powstaje w ustandaryzowanym i niezmiennym od lat procesie. 
Klient otrzymuje od nas komplet map oraz dane w formacie cyfrowym, które może z powodzeniem wykorzystywać np. w oprogramowaniu Agrar-Office.

Przykładowa Mapa: