Precyzyjna aplikacja nawozów

Oferent

Oferent: P.H.U. Pawrol

Chmiel Kolonia 16, 23-114 Chmiel Kolonia
woj. Lubelskie

Godziny otwarcia: 24

Kontakt: 602 484 412

Produkt

Data dodania: 2011-10-05 15:26:23

Ostatnia aktualizacja: 2019-09-10 08:51:21

Cena netto: 16

 

Zadaj pytanie

Szczegółowy opis

Nie musicie Państwo kupować systemu!  Możecie skorzystać z naszej usługi!

VRA (Variable Rate Aplication) - technologia zmiennego dawkowania jest coraz bardziej w Polsce popularną metodą precyzyjnego aplikowania nawozu. Technologia ta jest oparta na zwartym systemie wykorzystującym dane z modułów GPS, numerycznych map, oraz danych cyfrowych z prób glebowych. 
Podstwą stosowania VRA są prawidłowo przeprowadzone pomiary GPS oraz precyzyjnie pobrane próbki gleby. Na podstawie tych danych są opracowywane numeryczne modele pól. Taki model zawiera odpowiednio przygotowane wartości poszczególnych prób będące podstawą wyznaczania izoliniowych stref zasobności. Każda izoliniowa strefa zasobności danego składnika posiada przypisaną wartość dawki do zaaplikowania przez system VRA. Strefy są wyliczone i zorientowane o współrzędne GPS z wcześniejszych pomiarów i miejsc pobrania gleby. Zestaw rozsiewający z poprawnymi danymi wjeżdżając w poszczególne strefy aplikuje przypisane dawki w czasie rzeczywistym trwania nawożenia. 


Ta nowoczesna technika precyzyjnej aplikacji nawozu owocuje poprzez dopasowanie ilości nawozu redukcją kosztów przekraczającą ponad 15%* wydatków na nawozy. 

My proponujemy Państwu usługę precyzyjnego rozrzucenia nawozu przy użyciu kompletnego systemu VRA. Po zebraniu danych z naszych usług wykonamy izoliniowe strefy zasobności, wprowadzimy dane do systemu VRA i z tak przygotowanym systemem pojawiamy się na Państwa polach. Dawki aplikacyjne zostaną ustalone na podstawie danych z prób glebowych i planu nawozowego. Usługa ta jest elementem łaczącym próby glebowe, pomiary GPS oraz plan nawozowy, a efekt? 
- redukcja kosztów, 
- zwiększone plony, 
- wygoda, 
- przyjazne środowisku nawożenie 
oraz dobra praktyka rolnicza! 

Wszystko to, dzięki naszej wiedzy i nowoczesnej technologii, której nie musisz znać by mieć z niej korzyści.