thumbnail
Dodane: 05 październik 2011 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Ag Leader Systemy Precyzyjnego Rolnictwa - SedComand

VRP gestość siewu.

System VRP w panelach EDGE i INTEGRA pozwala na stosowanie zmiennej gęstości siewu w obrębie pola co daje nam możliwość maksymalnego wykorzystania potencjału zmiennych stanowisk glebowych. Łącznie z VRP możemy również w jednym przejeździe zintegrować
VRA dla nawozów podsiewanych rzędowo, mikrogranulatów i oprysku.
Jednocześnie system nadzoruje gęstość siewu na każdej redlicy dając nam pewność prawidlowo wykonanej pracy. Łącznie z VRP możemy zastosować automatyczne sterowanie sekcji roboczych
na klinach i uwrociach , co powoduje wykluczenie nakładek podczas siewu.
Nigdy dotąd nie było bardziej kompleksowego rozwiązania do precyzyjnego siewu.