thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
Dodane: 03 kwieceiń 2012 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Izolacje zewnętrzne - Natryski dachowe

Termo i Hydroizolacja dachów przemysłowych, stropodachów, renowacja powierzchni dachowych-natrysk zewnątrzny.


Polega na bezszwowym wielowarstwowym natrysku piany poliuretanowej PUR oraz farby odpornej na działanie promieni UV (światło słoneczne). Natryśnięta pianka natychmiast utwardza się ściśle przylegając do podłoża i wchodząc we wszystkie szczeliny. Warstwa utwardzonej pianki stanowi jednocześnie warstwę szczelną na wodę opadową. Proces izolowania i uszczelniania zachodzi tu jednoczenie. Izolowane dachy powinny mieć minimum 3% spadek, zapewniający swobodne spływanie wody z konstrukcji dachowej.

Renowacja powierzchni dachowych metodą bezpośredniego natrysku piany poliuretanowej zapewnia doskonałą izolację. Metoda ta eliminuje konieczność usuwania starego pokrycia, a co za tym idzie zmniejsza koszty naprawy (konieczność usuwania i utylizacji odpadów).Metoda natrysku staje się coraz bardziej popularna przy naprawach starych dachów, szczególnie w obiektach przemysłowych. Dachy te mogą być pokrywane bez konieczności usuwania starego pokrycia. Metoda ta pozwala zminimalizować koszt naprawy dachu nawet o 50%.

Miejsca które mogą być uciążliwe, a więc w różnego typu załamaniach (świetliki dachowe, przepusty rurowe, otwory wentylacyjne) i tam woda się gromadzi łączone są za pomocą piany PUR z powierzchnią dachu w tej samej operacji. Należy dodać, że sama pianka poliuretanowa nie jest odporna na działanie promieni UV (światło słoneczne), dlatego takie powłoki zabezpieczamy lakierem ochronnym. Dotyczy to realizacji zewnętrznych.