thumbnail
thumbnail
Dodane: 12 styczeń 2012 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Saletrosan 26 makro

Charakterystyka ogólna:

Produkt otrzymywany w procesie chemicznym z azotanu amonu i siarczanu amonu. W swoim składzie zawiera mączkę dolomitową, której głównymi składnikami jest wapń i magnez.

Zastosowanie:

Saletrosan® 26 makro jest nawozem zawierającym azot w dwóch formach – amonowej NH4 i azotanowej NO3 oraz siarkę w formie SO4. Cechą charakterystyczną tego nawozu jest występowanie w jego składzie dwóch form azotu dobrze przyswajalnych przez rośliny – szybko działającej formy azotanowej, nie sorbowanej w glebie oraz formy amonowej, działającej wolniej, wiązanej z koloidami glebowymi w procesie sorpcji fizykochemicznej (wymiennej). Dlatego też nawóz ten może być stosowany zarówno przedsiewnie, jak i pogłównie (podobnie jak saletra amonowa). Występowanie w saletrosanie 26 makro azotu w formie amonowej gwarantuje przedłużoną dostępność tego składnika dla roślin, co jest szczególnie ważne w uprawach o długim okresie wegetacji (np. kukurydza na ziarno). Jon siarczanowy, występujący w saletrosanie 26 makro, jest najłatwiej dostępną formą siarki dla roślin. Stosunkowo wysoka zawartość siarki 13% umożliwia ustalenie optymalnej dawki nawozu, uwzględniającej zapotrzebowanie uprawianych roślin na ten pierwiastek.

Korzyści zastosowania saletrosanu 26 makro: Zawarta w saletrosanie 26 makro siarka jest niezbędnym pierwiastkiem do rozwoju roślin, Saletrosan® 26 makro zawiera siarkę w postaci siarczanowej, szybko przyswajalnej przez rośliny, Odpowiedni stosunek azotu do siarki (2:1) w omawianym nawozie ułatwia obliczenie dawki koniecznej roślinom, Siarka jest pierwiastkiem powodującym lepsze pobieranie azotu oraz makro- i mikroelementów, Nawożenie saletrosanem 26 makro zapobiega utracie siarki z gleby, Zagwarantowanie potrzeb siarkowych roślin powoduje ich lepszy rozwój, poprawia plonowanie i odporność na stresy w czasie wegetacji, Nawożenie saletrosanem 26 makro dzięki zawartości siarki wpływa na podniesienie jakości plonów roślin uprawnych.